Alt du behøver vide om toldregler

Hos os i Bring har vi professionelle toldrådgivere, der kan hjælpe dig med din toldbehandling. Her får du 10 tips, der sikrer dig succes med handel på tværs af landegrænser.

En chauffør i samtale med en tolder foran en Bring lastbil

1. Planlæg dit vareflow. Få hjælp fra personer med toldkompetencer efter behov

Fortoldning sikre, at varer lovligt kan sendes på tværs af grænser, samtidig med at afgifterne havner hvor de skal og at de stadig strengere sikkerhedsregler opfyldes. Hvis forarbejdet, fortoldning og efterarbejdet udføres smart, bliver den administrative byrde ikke så stor. Uden planlægning derimod... 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores kompetente toldrådgivere. De hjælper dig gerne, hvis du har brug for toldrådgivning! 

2. Sørg for korrekt klassificering af dine varer

En korrekt fortoldning starter med, at varerne bliver beskrevet korrekt. Regler for toldbehandling og afgiftssatser tager udgangspunkt i en såkaldt toldtarifkode, så det kan betale sig at have dette på plads. En toldtarifkode er et nummer med 8 eller 10 cifre (NO=8, EU=10), som beskriver varen i detaljer i henhold til den internationale HS-kodeordning. 

Ud over klassificering er det vigtigt at have varens oprindelsesland på plads. Med korrekt oprindelsesland er det muligt at få nedsat toldafgift. Nogle gange kræver det bindende tariferingsoplysning (BTO) fra toldmyndighederne. 

Det er vigtigt, at du opgiver korrekte informationer, da forkerte informationer kan medføre strafafgifter fra de berørte myndigheder. 

3. Bestem varernes toldværdi 

Toldværdien danner grundlag for afgiftsberegningen. Som udgangspunkt er toldværdien for en vare det samme som prisen fastsat ved transaktionen af varen. Det kan nogle gange være svært at angive varens toldværdi, f.eks. hvis det ikke handler om et køb mellem to uafhængige parter. Så er det vigtigt at kende alternative måder at fastsætte toldværdien på. 

4. Søg om tilladelse og forenklinger 

En del lande og varer kræver ekstra tilladelse fra myndighederne ved eksport eller import. Ansøgning om tilladelse og forenklinger kan gælde for dig som erhvervsdrivende eller dine varer. 

Desuden kan du søge om toldnedsættelse, hvis du handler med varer og lande, der er en del af en frihandelsaftale. Undersøg kravene og mulighederne, for her kan der være penge at spare. 

EU og de danske toldmyndigheder har gode informationer om krav og muligheder.  

5. Søg om toldkredit, hvis du handler med toldpligtige varer 

Med toldkredit kan den, der fortolder dig, debitere din kredit hos myndighederne i stedet for, at din repræsentant skal lægge ud for dine toldomkostninger. Det sparer dig for evt. udlægsprovision. 

Importmoms rapporterer du selv til skattemyndighederne, så toldkredit er ikke relevant, hvis du importerer varer, der ikke er toldpligtige. 

Det er forskelligt i alle lande, hvilke regler der gælder for beregning, rapportering og betaling af importafgifter. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvad der gælder for netop dine forsendelser. 

Læs mere om vores toldrådgivningstjeneste her

6. Opret digital toldfaktura 

Det er toldfakturaen, der beskriver det, der skal fortoldes. Husk at inkludere informationer om sælger, køber, varerne og leveringsbetingelser. Læs mere om toldbehandling for eksport her. 

Vi anbefaler, at du overfører informationerne digitalt til din speditør. Det kan betale sig at sende os toldfakturaer i form af EDI-, Excel-, PDF-filer eller lignende formater. Så vil du kunne opnå en mere rimelig fortoldningspris, hurtigere behandling, og du kan være sikker på, at dine informationer anvendes i uændret format af myndighederne. 

7. Få et digitalt arkiv til al din fortoldning

Tidligere har man kunnet finde store bunker med fakturaer og fortoldningsbilag på skrivebordene hos de toldansvarlige hos eksportører/importører. Nu er der flere, der har opdaget fordelen ved at have et digitalt arkiv over tolddeklarationer og tilhørende bilag. Flere speditører tilbyder digitale arkiver til lagring af dokumenterne. 

Vores digitale toldarkivløsning kaldes Bring E-doc, der kan hjælpe dig med at arkivere og få oversigt over tolddokumenterne fra alle speditører. I vores arkiv kan du også analysere handlen med udlandet, rapportere korrekte afgifter samt kontrollere, at alt er, som det skal være. Det gør, at du ikke behøver at bekymre dig om en evt. revision. 

En digital toldarkivløsning er en separat platform til hurtig og effektiv behandling af dokumenter – uanset om du er på kontoret, hjemmekontoret eller på farten. 

8. Rapporter, hvis der sket  fejl - det er ingen skam at omberegne

Der kan altid opstå fejl i en toldproces. Det kan skyldes fejl i dokumentationen, at aftalt gods ikke blev sendt, eller at der sker en fejl under selve overførelsen til toldmyndighederne.

Vores råd er, at du gør noget ved disse fejl, så snart du opdager dem, så fortoldningen bliver korrekt. Genberegning af gennemførte fortoldninger er nødvendig, for at sikre korrekt indberetning og afgiftsbetaling af fejlfortoldninger.

Kontakt den, der har behandlet fortoldningen. Det plejer at være relativt enkelt at rette en sag. Det kan blive langt mere bekosteligt ikke at sige til.

9. Beregn importmoms, rapporter og betal

Hver anden måned skal man betale importmoms for importerede varer. Rapporteringen sker til skattemyndighederne. Vejen til korrekt indberettet og betalt importmoms kan dog være kringlet, hvis din virksomhed ikke har et overblik eller kender metoden til beregning af importmoms.

Bring E-doc hjælper dig med dette. Du sparer tid og kan samtidig føle dig tryg ved, at rapporteringen bliver korrekt.

10. Husk at få afgifterne for returnerede varer tilbage 

Når du returnerer varer til udlandet, har du i de fleste tilfælde, mulighed for at søge om tilbagebetaling af afgifter. Det sker ikke automatisk, men kræver genoptagelse af importfortoldningen samt en eksportfortoldning med henvisning til oprindelig import. For at kunne gennemføre det er din toldrepræsentant afhængig af, at der findes en tydelig kobling mellem oprindelig import og retureksport. Hvis det er tilgængeligt, kan man søge om refusion, hvilket betyder, at man kun betaler afgifter for det gods, der er eksporteret permanent.

 

Vil du vide mere? 

Vi hjælper dig gerne med alle regler og procedurer vedrørende refusion og returnering. Kontakt vores toldrådgivere i dag!

Del artikel