Personlige oplysninger

Er oplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempelvis kan nævnes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandling af personlige oplysninger

Vil sige enhver brug af personlige oplysninger som f.eks. indsamling, registrering, sammensætning, lagring og udlevering eller en kombination af disse anvendelsesområder.

Aktuelt dansk Bring-selskab er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relation til de data, vi behandler.

Brings behandling af personlige oplysninger

Behandling af personlige oplysninger sker inden for rammerne af gældende lovgivning og forskrifter. Personlige oplysninger indhentes, for at selskabet skal kunne udføre de opgaver og tjenester, de er pålagt at udføre i henhold til love og/eller aftaler.

Normalt kan du besøge vores hjemmesider uden at afsløre, hvem du er eller afgive oplysninger om dig selv. Vores internet-servere registrerer kun domænenavnet og ikke e-mailadressen på dem, der besøger hjemmesiderne. Til denne måling anvender vi cookies og script fra analyseværktøjer.

Hvis du vælger at indsende dine personlige oplysninger til os, accepterer du også brugen, som specificeres nærmere i vores cookie-information.

Personlige oplysninger kan også udleveres til selskaber/organisationer, som Bring samarbejder med, såvel inden for som uden for EØS- og EU-området for at vi skal kunne udføre de opgaver og tjenester, vi er pålagt at udføre i henhold til love og/eller aftaler.

Hvis Bring har en lovbestemt oplysningspligt over for en offentlig myndighed, vil de registrerede personoplysninger blive overdraget i henhold til myndighedernes krav.

Bemærk, at Brings behandling af personlige oplysninger i relation til specifikke tjenester og produkter kan være reguleret i separate aftaler. Disse aftaler findes på de specifikke produktsider. Indsigt og rettelse

I henhold til personoplysningsloven har man ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret. Indsigt kan fås ved skriftlig henvendelse til Bring, Västberga allé 60, S-126 30 HÄGERSTEN. Hvis de registrerede oplysninger ikke er rigtige, eller de er ufuldstændige, kan du kræve at de bliver rettet.

Opbevaring og sletning


I henhold til personoplysningsloven skal oplysninger, der ikke længere er nødvendige ud fra de formål, de er gemt til, slettes. Bring gemmer personlig oplysninger om kunder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.