Kvalitets- og afvigelsesrapporter i Mybring

Kvalitets- og afvigelsesrapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitets- og afvigelsesrapporter får du en oversigt over leveringskvalitet og afvigelse: faktisk udleveret mod forventet leveringstid, og afvigelse i produktion – fra manglende forhåndsanmeldelse til returneret til afsender. Hvilke rapporter, der er tilgængelige for dig, afhænger af, hvilke kundenumre der er knyttet til din bruger.

Pakkekunder i Norge 

Hvis du sender norske pakketjenester, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Returneret til afsender: viser hvilke forsendelser, der er sendt retur.
 • Mangler forhåndsanmeldelse: viser hvilke forsendelser, Bring har modtaget uden EDI-besked.
 • Forsøgt udleveret: viser forsendelser, der er forsøgt udleveret til modtager uden held.
 • Sandsynlig forsinkelse: viser forsendelser, der sandsynligvis bliver forsinket leveret til modtager i henhold til Brings vejledende forsendelsestider.
 • Kundefejl: viser, hvilket forsendelser der har stregkodefejl.

Pakkekunder i Norden 

Hvis du sender nordiske pakketjenester, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Returneret til afsender: viser hvilke forsendelser, der er sendt retur.
 • Mangler forhåndsanmeldelse: viser hvilke forsendelser, Bring har modtaget uden EDI-besked.
 • Forsøgt leveret: viser forsendelser, der er forsøgt leveret til modtager uden held.
 • Adressekvalitet: viser erhvervspakke-forsendelser med forkert postnummer i modtagers adresse. Bring vil forsøge at rette fejl og levere pakkerne.
 • Kundefejl: viser, hvilket forsendelser der har stregkodefejl.

Styk- og partigodskunder i Norge 

Hvis du sender Styk- og partigods i Norge, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Forsøgt leveret: viser forsendelser, der er forsøgt leveret til modtager uden held.