Kvalitets- og afvigelsesrapporter i Mybring

Kvalitets- og afvigelsesrapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitets- og afvigelsesrapporter får du en oversigt over leveringskvalitet og afvigelse: faktisk udleveret mod forventet leveringstid, og afvigelse i produktion – fra manglende forhåndsanmeldelse til returneret til afsender. Hvilke rapporter, der er tilgængelige for dig, afhænger af, hvilke kundenumre der er knyttet til din bruger.

Sort og hvidt billede på bærbar computer

Pakkekunder i Norge 

Hvis du sender norske pakketjenester, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Returneret til afsender: viser hvilke forsendelser, der er sendt retur.
 • Mangler forhåndsanmeldelse: viser hvilke forsendelser, Bring har modtaget uden EDI-besked.
 • Forsøgt udleveret: viser forsendelser, der er forsøgt udleveret til modtager uden held.
 • Sandsynlig forsinkelse: viser forsendelser, der sandsynligvis bliver forsinket leveret til modtager i henhold til Brings vejledende forsendelsestider.
 • Kundefejl: viser, hvilket forsendelser der har stregkodefejl.

Pakkekunder i Norden 

Hvis du sender nordiske pakketjenester, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Returneret til afsender: viser hvilke forsendelser, der er sendt retur.
 • Mangler forhåndsanmeldelse: viser hvilke forsendelser, Bring har modtaget uden EDI-besked.
 • Forsøgt leveret: viser forsendelser, der er forsøgt leveret til modtager uden held.
 • Adressekvalitet: viser erhvervspakke-forsendelser med forkert postnummer i modtagers adresse. Bring vil forsøge at rette fejl og levere pakkerne.
 • Kundefejl: viser, hvilket forsendelser der har stregkodefejl.

Styk- og partigodskunder i Norge 

Hvis du sender Styk- og partigods i Norge, har du adgang til følgende rapporter:

 • Leveringskvalitet: viser faktisk udleveret mod forventet leveringstid.
 • Forsøgt leveret: viser forsendelser, der er forsøgt leveret til modtager uden held.