Sådan abonnerer du på rapporter fra Mybring

Sådan abonnerer du på rapporter fra Mybring

Hvis du vil spare tid i forbindelse med udtræk av rapporter i Mybring, anbefaler vi, at du opretter et eller flere rapportabonnementer. Rapporterne sendes derefter automatisk til din e-mail så ofte du ønsker det.

Sort og hvidt billede på bærbar computer

Sådan opretter du et abonnement

  1. Klik på ”Rapporter”, og vælg ”New subscription”. 
  2. Vælg det kundenummer eller den kundenummergruppe, du ønsker at oprette et abonnement for.
  3. Vælg rapportkategori ”Status”, ”Quality and deviation” eller ”Økonomi", og klik på den rapport, der er aktuel fra dig.
  4. Specificer hvor ofte du ønsker at modtage rapporten, og skræddersy dit kolonneudvalg ved at tilføje og fjerne kolonner under ”Edit”. Angiv, hvilken e-mailadresse rapporten skal sendes til. Du kan både tilføje flere modtagere og adressere dit abonnement til andre modtagere. Hvis du hellere vil modtage rapporten via FTP, kan du vælge denne.
  5. Klik på ”See more subscription options” for at vælge format, sprog, hvor længe abonnementet skal løbe, og om rapporten skal sendes, selvom den er tom. Klik på ”Subscribe”.

Dit abonnement er nu startet. Hvis du vil foretage ændringer i abonnementet, klikker du på ”Rapporter” og vælger ”Subscriptions”. 

Sådan opretter du et abonnement for ”Specificeret faktura”-rapporten

  1. Klik på ”Fakturaer”, og vælg det kundenummer, du ønsker at se fakturaer for.
  2. Gå til ”Opret abonnement”. Skræddersy dit kolonneudvalg ved at tilføje og fjerne kolonner under ”Edit”. Angiv, hvilken e-mailadresse rapporten skal sendes til. Du kan både tilføje flere modtagere og adressere dit abonnement til andre modtagere. Hvis du hellere vil modtage rapporten via FTP, kan du vælge denne.
  3. Vælg ” See more subscription options” for at vælge format, sprog og hvor længe abonnementet skal løbe. Klik på ”Subscribe”.

Dit abonnement er nu startet. Hvis du vil foretage ændringer i abonnementet, klikker du på ”Rapporter” og vælger ”Subscriptions”.