Vi øger farten på omstillingen til elbiler

Vi øger farten på omstillingen til elbiler

Allerede i dag leverer vi pakker til 1,4 mio. danskere med eldrevne varebiler, og siden 2012 har vores koncern reduceret CO2-udledningen med 55 pct. Men det er kun starten.

Bring-elbil
Publiceret 26.02.2024

Som så mange andre brancher skal logistikbranchen leve op til de stigende krav om bæredygtighed. Det gælder ikke kun lovmæssige krav, men også krav fra både kunder og samarbejdspartnere, som forventer mere bæredygtige løsninger.

Den er man i fuld gang med at forme hos os i Bring, hvor vi har sat ambitiøse mål om at nedbringe CO2-udledningen markant. Umiddelbart kan man mene, at ordene transport og bæredygtighed er hinandens modsætninger, men ifølge driftsdirektør Bjarne Lauritsen fra Bring i Danmark får 1,4 mio. danskere i dag leveret pakker med en af Brings elbiler.

CO2-aftrykket reduceret markant

- Jeg føler, vi er rigtig godt på vej, og vi kommer til at investere yderligere i eldrevet distribution over de kommende år. Jeg kan fortælle, at vi allerede har reduceret vores CO2-udledning i koncernen med 55 pct. siden 2012 samtidig med, at vi de seneste fem år har haft en pakkevækst på 137 pct. i Norden, fortæller Bjarne.

BjarneLauritsen, driftsdirektør i Bring i Danmark
Bjarne Lauritsen

Bring er ejet af den norske post- og logistikkoncern Posten Bring, og især i Norge har vi nået langt. Her arbejder vi målrettet ud fra klimamålene i Parisaftalen, og det er klart en indsats, som også smitter af på aktiviteterne i Danmark. Et kommende indsatsområde er eldrevne lastbiler, idet lastbilerne bruges til at flytte gods mellem terminalerne.

Samfundsmæssige investeringer

Vi skal tage ansvar for, at leveringen sker med så lidt påvirkning på miljøet som muligt, men det kræver, at såvel kunder som modtagere stiller krav og aktivt vælger løsninger hvor man har nedbragt CO2-udledningen.

Bjarne Lauritsen, driftsdirektør i Bring i Danmark

- Når vi er flere, som står sammen, er det lettere at stille krav til politikerne, for at sikre en hurtigere omstilling til blandt andet el og biodiesel, forklarer Bjarne.

Hvis politikerne virkelig ønsker at nedbringe CO2-udledningen skal de huske, at infrastrukturen i form af en udbygning af el-nettet også skal være på plads. I Bjarnes optik er det således ikke nok, at det kun er virksomhederne, der investerer. Samfundet skal ligeledes investere på området. Blandt andet så opladning kan ske så tilpas hurtigt, at chaufførerne kan overholde køre/hviletidsreglerne.

Ønsker indflydelse på udviklingen

- Vi prøver selv at være med til at præge udviklingen og tester løbende nye løsninger, blandt andet gennem dialog med både elbil- og lastbilproducenterne med henblik på at gøre rækkevidden længere samt ladetiden kortere. Desuden kigger vi ind i muligheden for at etablere batterier på vores terminaler. Vi har allerede solceller på taget i dag, men bilerne skal jo typisk lades om natten, så vi vil gerne kunne gemme strømmen, uddyber Bjarne.

Til daglig har han ansvaret for blandt andet de el-varebiler, der kører landet tyndt, og inden for de næste tre år satser han på også have fået el-lastbiler i sortimentet. Det at kunne producere sin egen strøm anser han for essentielt, idet det er med til sikre, at den strøm som puttes på bilerne, rent faktisk kommer fra en vedvarende energikilde. Et godt signal at sende til omverdenen og den logistikmæssige værdikæde.

En indsats for hele samfundet

- Vi har ikke kun fokus på klima og miljø. Vi tænker bæredygtighed bredere, idet bæredygtighed for os har et socialt aspekt i forhold til vores medarbejdere. I Bring er det lige så trygt at være ansat hos en Bring leverandør som at være ansat i Bring. Derfor følger vi op og kontrollerer gennem hele værdikæden, så vi sikre at krav til løn og arbejdstid bliver overholdt, slutter Bjarne.

Han er overbevist om at det at tage ansvar og satse på mere bæredygtige løsninger, er et konkurrenceparameter for fremtiden. Han er udmærket klar over, at transportbranchen historisk har skabt udfordringer for klimaet, men nu vil man gerne gå i front, når det gælder om at gøre en indsats for samfundet som helhed.

Opruster med nye ladestandere

Bring er en førende aktør i den nordiske logistikbranche og har været 15 år på det danske marked. Med henblik på at forberede os på endnu flere elektriske biler installeres nu 34 nye ladepunkter fordelt på to terminaler i Danmark. Vi har investeret i 34 nye ladestandere fordelt på vores terminaler i Greve og Taulov, så man når op på 58 ladestandere totalt. Den nye investering gør det muligt for os at indsætte dobbelt så mange eldrevne biler i driften. For nærværende er 48 biler i flåden elektriske.

Del artikel