7 gode grunde til at vælge Bring

At vælge transport, der bruger fossilfrie brændstoffer, er ikke kun det bedste for kloden – det er noget, som stadig flere forbrugere efterspørger.

Bring medarbejder med pakke under armen.

Det at kunne dokumentere, at man transporterer sine varer med mindst mulige Co2-udledning, er med andre ord blevet en vigtigere konkurrencefordel.

Målrettet arbejde med at reducere egne udledninger

I koncernen, Posten Bring AS, arbejder vi kontinuerligt og målrettet på at reducere klimaaftrykke. Siden 2012 har vores koncern mere end halveret sit Co2-udslip. Målet i Danmark er at alle varebiler og bygninger skal anvende vedvarende energikilder i 2025.

Vi ved godt, at vi er en del af problemet - transportbranchen står for 30 procent af udledningen i Danmark. Men det betyder også, at vi kan være en vigtig del af løsningen, og det er et ansvar, vi gerne vil påtage os og gøre noget ved.

Catherine Löfquist, miljøchef for Bring i Danmark

Derudover er omstillingen afgørende for at være relevant for nutidens forbrugere, som i stigende grad ønsker, at deres pakker bliver leveret på en måde, som påvirker miljøet mindst muligt. 

- Når du vælger Bring, træffer du et aktivt valg, du hyrer en transportudbyder, der arbejder målrettet på at reducere sin Co2-udledning, siger Catherine.

Med Brings API'er kan du synliggøre, at dine pakker bliver leveret med fossilfrie brændstoffer - allerede i checkout! Vi tilbyder også klima- og miljørapporter, som kan hentes direkte fra kundeportalen MyBring, noget som flere kunder efterspørger.

7 gode grunde til at vælge Bring: 

1. Vi udfaser køretøjer drevet af fossile brændstoffer

I Bring arbejder vi konstant på at udfase køretøjer, der drives af fossile brændstoffer såsom diesel. Ved udgangen af 2023 vil der ikke blive købt flere køretøjer, der kører på fossile brændstoffer, i koncernen.

Det er ikke kun de mindre køretøjer, som skal køre på fossilfri brændstoffer. Koncernen har bestilt 590 el-varevogne og i samarbejde med flere bilproducenter tester og udvikler vi også, nye køretøjer på emissionsfrie brændstoffer – herunder Volta og Einride. 

Derudover er de tungere køretøjer i gang med at blive ombygget , hvilket virkelig vil have indflydelse på Co2 udledningen.  Koncernen har også testet flydende biogas i den almindelige trafik mellem byerne og har nu 1 biogasdrevet lastbil i drift i Danmark, og 65 lastbiler i bestilling på koncernniveau. 

2. Nye koncepter til at reducere Co2-udledning

Vi arbejder hele tiden på at nedbringe vores udledning - og vi er godt på vej. Det sker både ved at erstatte fossile køretøjer og ved at udvikle nye koncepter til levering af pakker. I Danmark har vi blandt andet 12 elcykler som primært bruges til last mile leveringer i storbyerne. I alt har vi 37 eldrevne køretøjer i Danmark, som når ud til over 1 million danskere. 

I Danmark anvender vi Nærboks’ store pakkeboksnetværk, hvor vi i Sverige og Norge har eget pakkeboksnetværk. En løsning som er både god for miljøet og forbrugerne. Med det store antal pakkebokse, skal forbrugerne ikke langt for at hente deres pakke, og kan nemt tage cyklen eller gå derhen. 

3. Mere og mere på skinner 

Posten Bring er en af Nordens største togbrugere og vi transporterer stadig mere gods via jernbanen, både i Sverige og Norge. Desuden har vi i koncernen være med til at etablere en togforbindelse mellem det sydlige Sverige og Oslo. I 2021 flyttede 8427 lastbiler fra vej til skinner, - hvilket betyder at der hver dag kører 23 færre lastbiler på vejene.

4. Smartere og effektive løsninger i alle led 

Bedre ruteplanlægning og flere mennesker under samme tag på store og moderne terminaler har medvirket til at reducere antallet af kørte kilometer. Herudover bruger vi smarte pallereoler fra "SpaceInvader", som kan dobbeltstables, og dermed minimere mængden af luft under transport.

For sikre e-handlen en mere effektiv logistik, har vi udviklet en fuldautomatisk lagerløsning som vi kalder Shelfless. Ved at lade os tage sig af opbevaring, plukning og pakning reduceres både leveringstiden og køreafstanden - og forsendelserne pakkes mere effektivt og med så lidt klimapåvirkning, som muligt.

Shelfless er tilgængelig i hele Norden, og som kunde kan man tilgå sine varer nemt og hurtigt, mindske fremsendelsestid, fortoldning og håndtering af pakkerne. 

5. Solenergi og energiforbrug

Bring har et omfattende nordisk netværk med store og moderne terminaler. Tolv af disse har solpaneler, der producerer vedvarende energi. Vores terminal i Greve producerer årligt 330.000kWh, og vores nye terminal i Køge vil producere 250.000 kWh om året. Som et led i vores miljømål, fremtidssikrer vi vores bygninger, så grøn energi er med i vores overvejelser i alle led af forretningen. 

Koncernen køber også en oprindelsesgaranti for alt elforbrug i Danmark, Norge og Sverige. Derudover udvikles der nu en omfattende ladeinfrastruktur, der skal sikre, at både egne og lejede køretøjer har tilstrækkelig adgang til ren el. 

Desuden, tester vi kabelfri opladning på læsseramperne i Trondheim sammen med Elonroad, som er en virksomhed vi har investeret i. 

6. Tester cirkulære løsninger 

Vi tester løbende innovative og spændende løsninger inden for genbrug og cirkularitet. 

Lige nu tester vi genbrugsemballage i Repost-projektet. 

I Norge genbruger vi et stigende antal dæk, ved at sætte nyt gummi på den eksisterende dækstamme. Denne regummiering sparede miljøet for 67 tons råmateriale i 2021. 

Og ved hjælp af 3D-printere på enkelte terminaler i Norge, kan vi fremstille reservedele  lokalt, som reducerer både reparationstid, transport og materialeforbrug. 

Løsninger som fremmer genbrug og en cirkulær økonomi er et vigtigt satsningsområde for koncernen fremadrettet. Hvis vi skal formå at mindske miljøudledningen i tråd med Paris-aftalen, skal vi skabe tjenester som gør det lettere at handle cirkulært. Vi er overbevist om at vejen til et mere bæredygtigt samfund kræver at det bliver nemmere at købe og sælge brugt i hele Norden

Tone Wille, Administrerende direktør, Posten Bring

7. Eksterne samarbejder

I Bring deltager vi i flere forskellige projekter, der skal øget tempoet for den grønne omstilling logistiksektoren. 

I Danmark er vi blandet andet med i netærksgruppen, Copenhagen Electric som er faciliteret af Region Hovedstaden. Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som videnscenter og sparringspartner og de faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. 

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsarbejde?

Vores mål er, at alle vores leverancer skal køre på fossilfri brændstoffer i 2025. Men det er kun muligt, at skabe en forsyningskæde, der påvirker miljøet mindst muligt, når vi er mange, som hjælpes ad.

Del artikel