Miljømål

Vores miljømål

Som en stor logistikaktør i Norden er det vigtigt, at vi tager ansvar og aktivt arbejder med tiltag, der reducerer vores påvirkning på miljøet.

Baseret på vores vision om at “arbejde målrettet for en miljøeffektiv drift og bæredygtig udvikling - der bidrager til at gøre os til en af verdens mest fremtidsorienterede post- og logistikkoncern” - forsøger vi konstant at finde nye måder at forbedre vores miljøpræstationer på. 

Ambitiøse miljømål 

Vores overordnede miljømål er kun at bruge vedvarende energi til køretøjer og bygninger inden 2025. 

Bil, brændstof og adfærd 

Skal nå vores ambitiøse mål, må vi arbejde med en bred vifte af klimavenlige løsninger og fokusere på tre hovedområder: bil, brændstof og adfærd. 

Bilen, vores transportmiddel, er den største udleder i vores forretning. Vi arbejder derfor målrettet med at forny vores bilpark løbende, introducerer flere alternative køretøjer og installere hastighedsbegrænsere og GPS-systemer i køretøjerne, for bedre at kunne optimere. Vi stiller også krav til vores underleverandører. 

Det brændstof, der er til rådighed i dag, udvikler sig konstant, og vi har i flere år arbejdet med at skifte fra fossile til vedvarende brændstoffer, derfor køre flere af vores køretøjer i dag på vedvarende brændstof som f.eks. brint, biodiesel og el. Samtidig er vi involveret i test og pilotprojekter af nye teknologier og brændstoffer, for at fremme udviklingen på dette område. 

Vi investerer i at skifte til en grønnere adfærd. Vi forsøger derfor løbende at arbejde smartere med de ressourcer, vi har, blandt andet ved at optimere ruterne i vores eget netværk så vi kører færre kilometer, når vi leverer pakker, og uddanne vores chauffører i miljøvenlig kørsel. 

Alle vores medarbejdere uddannes i grønnere adfærd, og har mulighed for at drive deres egne miljøprojekter, der modtager støtte fra koncernens fælles miljøfond. Desuden samarbejder vi med vores kunder om at finde miljøeffektive transportløsninger. Vi arbejder struktureret og med handlingsplaner i henhold til ISO 14001-certifikatet og forsøger som brancheaktør at fremme politiske beslutninger, der fører til grønnere transport i samfundet. 

Download vores bæredygtighedsrapport

Hos Bring og Posten Norge evaluerer og rapporterer vi årligt vores arbejde med bæredygtighed.