Hvor vil du logge ind?


Miljømål

Vores miljømål

Som en stor nordisk logistikaktør, er det vigtigt at vi tager ansvar og aktivt arbejder med tiltag, der reducerer vores klimaaftryk. Vores målsætning er at blive den grønneste logistikaktør, og derfor arbejder vi hele tiden på, at finde nye måder at reducerer vores udledning.

Bring bil bag træer

Ambitiøse miljømål

Vores koncern har et overordnet miljømål, der er godkendt af SBTi (Science Based Target Initiative), og som er i tråd med Parisaftalen. Målet for Sverige, Danmark og Finland er, at vi senest i 2025 kun skal anvende vedvarende energi i vores køretøjer og ejendomme. For at kunne indfri denne ambitiøse målsætning, må vi arbejde med flere forskellige klimaintelligente løsninger.

Omstilling af vores køretøjer

Vores transportkøretøjer er de, der udleder mest CO2 i vores virksomhed. Vi arbejder derfor målrettet på at udskifte vores flåde, så vi kan have de mest miljøeffektive køretøjer på markedet. Vi stiller samme høje miljøkrav til vores underleverandører.

Vi har gennem en længere periode omstillet vores køretøjer til at køre fossilfrit og er glade for, at vi i Danmark nu når ud til over en million danskere med fossilfri levering fra vores terminaler og til et udleveringssted eller direkte hjem til forbrugerne. Vi arbejder løbende på at elektrificere hele vores flåde af køretøjer. Faktisk har vi i koncernen indført et loft for indkøb af nye fossile varevogne til drift i byerne allerede fra 2022.

Test af nyt

Vi forsøger også at fremme udviklingen mod en grønnere transportbranche, ved at deltage i og teste nye teknologier. Vi forsøger også løbende at arbejde smartere med de ressourcer, vi har. Det gør vi ved at optimere ruterne inden for vores eget netværk, så vi mindsker antallet af kilometer, som vi skal køre. Vi uddanner også vores egne chauffører og underleverandørernes chauffører i mere miljøvenlig kørsel.

Samarbejde er et andet vigtigt nøgleord for os. Vi samarbejder dels med vores kunder for at finde mere miljøeffektive transportløsninger og dels med andre virksomheder inden for samme eller andre brancher. Vi er også medlem af og samarbejder med flere miljøorganisationer, der driver politiske beslutninger, som skal fører til grønnere transport i samfundet.

Download vores bæredygtighedsrapport

I vores koncern Posten Bring AS måler og rapporterer vi hvert år vores bæredygtighedsarbejde. Siden 2012 har vi reduceret vores CO2-udledning med 55 %. Læs mere om vores miljøarbejde og årets CO2-reduktioner i vores bæredygtighedsrapport.

Del artikel