Leverer pakker med færre fossile brændstoffer

Leverer pakker med færre fossile brændstoffer

E-handelspakkernes rejse bliver grønnere. Samtidig med at den nordiske e-handel vokser i et rasende tempo, stiller flere forbrugere krav til en grønnere e-handel.

Vores e-handelsrapport fra Bring Research viser en stigning i antallet af forbrugere, der bevidst vælger at handle i en netbutik, med en tydelig miljø- og bæredygtighedsprofil.

Mange netbutikker har allerede gjort flere tiltag, for at imødekomme forbrugernes krav til bæredygtighed, lige fra brug af genbrugsemballage, til hvordan varen er produceret, men også hvordan varen leveres fra netbutikken til modtageren har fået et større miljøfokus. I Bring har vi aktivt arbejdet med bæredygtighed siden 2008, og vores ambition er kun at benytte vedvarende energikilder i alle køretøjer og bygninger inden 2025.

- Som en stor transport- og logistikaktør, med tilstedeværelse i hele Norden, er vi en del af forureningsproblemet - men vi er også en vigtig del af løsningen og har et ansvar for, at vi i dag imødekommer vores kunders behov, uden at ødelægge de fremtidige generationers muligheder. Vi må bidrage, der hvor vi kan gøre forskel, siger Catherine Löfquist, bæredygtighedschef i Bring.

Stigende kundekrav 

I takt med at forbrugerne stiller større miljøkrav til netbutikkerne, stiller netbutikkerne også helt nye krav til de transportører de benytter. Per Buus, salgsdirektør for Bring i Danmark, fortæller, at miljø og bæredygtighed er blevet et vigtigere tema på kundemøderne.

- Vi oplever at vores kunder, både netbutikker og erhvervsvirksomheder, har en stor og oprigtigt interessere i, hvordan deres leverandører arbejder med miljø og bæredygtighed. Tiden med store visioner og gode intentioner er forbi. Nu er det dokumentation og konkrete handleplaner på både kort og langt sigt de efterspørger, siger Per.

Udledningsfrie storbyer

Omkring halvdelen af jordens befolkning bor i byerne, og byerne fortsætter med at vokse - både infrastrukturen og indbyggertal. Ca. 75 % af hele verdens CO2 udledning strammer fra byerne. Derfor har en af vores centrale ambitioner de seneste år, været at mindske udledningen i byerne.

I dag kan vi levere udledningsfri kurer- og hjemmelevering til 750.000 modtagere i centrum af København og Århus med el-varebil og cykel. 

Ambitionen er tydeligt. At blive kundernes førstevalg og bedst i de større byer.

Fossilfrie køretøjer

I Bring, har vi i flere år arbejdet med at udfase fossile køretøjer, og i dag har vi en af de største elektriske køretøjsflåder i Norden.  Siden 2012 har vi reduceret vores CO2 udslip med 35 %, svarende til den årlige udledning fra 83.875 personbiler.

 - I flere år har vi gået foran, med at teste og udvikle miljøeffektive løsninger, for bedre at kunne skabe et marked for nuludledningsløsninger, siger Catherine.

Allerede i 2010 var vi de første i Europa til at introducere de første elbiler fra Ford, SAIC Maxus og Volkswagen E-Crafter. Nu har vi også udvidet el-køretøjsflåden med en varebil fra FUSO og en lastbil fra MAN.

- Alene i Danmark, har vi i dag seks elektriske varebiler til distribution på Sjælland og en el-varebil på Samsø. Desuden benyttes cykler og elektriske ladcykler flere steder, og vi tester løbende nye køretøjer, blandt andet har vi netop teste Mercedes el-varebil "E-sprinter" i København, siger Catherine.

Volta_Trucks
Bring skal teste verdens første specialbyggede, fuldelektriske, 16 tons lastbil fra Volta Trucks allerede i 2021..

Det er på tid, at vi øger tempoet for den grønnere omstilling, derfor sætter vi et stop for at indkøb af nye fossile køretøjer til distribution i byerne inden 2022 og uden for byer i 2023.

- Vi kan og vil gøre mere, men en helt grøn værdikæde opnås først, når vi er mange der bidrager, konkluderer Catherine.

Vil du vide mere om vores miljø- og bæredygtighedsarbejde?

Er du eller din virksomhed interesseret i at sende pakker på en grønnere både? Eller vil du vide mere om bæredygtighed og logistik?

2021-03-03