Hvor vil du logge ind?


Vores leveringer bliver grønnere

Vores leveringer bliver grønnere

Samtidig med at den nordiske e-handel vokser i et hastigt tempo, stiller flere forbrugere krav til en grønnere handel. Det viser vores seneste forbrugerundersøgelse. Derfor arbejder vi løbende med at gøre vores leveringer grønnere.

Cykelbud i København
Publiceret 2021-03-03 Sidst opdateret 2023-03-03

Mange netbutikker har allerede gjort flere tiltag, for at imødekomme forbrugernes krav til bæredygtighed, lige fra brug af genbrugsemballage, til hvordan varen er produceret, men også hvordan varen leveres fra netbutikken til modtageren har fået et større miljøfokus. Vores e-handelsrapport fra Bring Research viser en stigning i antallet af forbrugere, der bevidst vælger at handle i en netbutik, med en tydelig miljø- og bæredygtighedsprofil.

I Bring har vi aktivt arbejdet med bæredygtighed siden 2008, og vores ambition er kun at benytte vedvarende energikilder i alle køretøjer og bygninger inden udgangen af 2025.

- Som en stor transport- og logistikaktør, med tilstedeværelse i hele Norden, er vi en del af forureningsproblemet - men vi er også en vigtig del af løsningen. Vi må bidrage, der hvor vi kan gøre forskel, siger Catherine Löfquist, bæredygtighedschef i Bring.

Stigende kundekrav 

I takt med at forbrugerne stiller større miljøkrav til netbutikkerne, stiller netbutikkerne også helt nye krav til de transportører de benytter. Miljø og bæredygtighed er derfor et vigtigt tema på vores kundemøder. Dokumentation og konkrete handleplaner på både kort og langt sigt er efterspurgt, og bæredygtighed karakteriserer vores tjenesteudvikling.

I 2021 lancerede vi for eksempel Shelfless - en fuldt integreret fulfilmentløsning med fuldautomatiske lagre i Oslo og Stockholm til netbutiker i Norden, der har kunder i Norge og Sverige. Shelfless bidrager til at gøre vores leveringer endnu grønnere, da vi på vores fulfilmentlager arbejder med effektiv og optimeret lagerhåndtering. Derudover er emballeringen bæredygtig, da den er af genbrugsmateriale og pladsen i pakken udnyttes bedre. Vores lagre får også solceller på taget og køre på grøn elektricitet. Derudover vil størstedelen af leveringerne til og fra lagrene ske med fossilffri eller Co2 neutale køretøjer.

Fossilfrie storbyer

Omkring halvdelen af jordens befolkning bor i byerne, og byerne fortsætter med at vokse - både infrastrukturen og indbyggertal. Ca. 75 % af hele verdens CO2 udledning strammer fra byerne. Derfor har en af vores centrale ambitioner de seneste år været, at mindske udledningen i byerne.

I dag leverer vi Co2-frit til pakkeshop og hjem til modtagerne i Københavnsområdet, både dag og aften. Rundt regnet når vi 800.000 forbrugere i København, Valby, Frederiksberg, Glostrup, Greve, Ishøj, Brøndby, Rødovre, Tårnby og Dragør med cykelbud eller el-køretøj. 

Vi kan også levere udledningsfrit for vores kurertjenester i både København og Århus med el-køretøjer og cykel. 

Ambitionen er tydeligt. At blive kundernes førstevalg og bedst i de større byer.

Øget fokus på elektriske køretøjer

I Bring har vi i flere år arbejdet på at udfase fossile køretøjer, og i dag har vi en af Nordens største el-køretøjsflåder. Siden 2012 har vi reducerede vores CO2 udslip med 45 %, svarende til den årlige udledning fra 116 282 personbiler.

 - I flere år har vi været i front, med at teste og udvikle miljøeffektive løsninger, for at skabe et marked for nuludledningsløsninger, siger Catherine.

Det er nu på tide at øge tempoet for den grønne omstillingen, derfor har vi nu sat stop, for indkøb af nye fossile køretøjer til distribution i byerne inden 2022 og uden for byerne i 2023.

Vi har derfor et stort fokus på el- og opladningsinfrastruktur. For at være med og påvirke morgendagens bæredygtige leveringsløsninger har vi for eksempel investeret i det svenske firma Elonroad, der fremstiller opladere til elbiler via en skinne i vejen.

Volta Trucks
Bring skal teste verdens første specialbyggede, fuldelektriske, 16 tons lastbil fra Volta Trucks i slutningen af 2021.

I Danmark, har vi i dag 13 elektriske varebiler til distribution på Sjælland og en el-varebil på Samsø. Desuden benyttes cykler og elektriske ladcykler flere steder, og vi tester løbende nye køretøjer, blandt andet har vi netop teste Mercedes el-varebil "E-sprinter" i København.

- Vi kan og vil mere, men en helt grøn værdikæde opnås først, når vi er mange der bidrager, konkluderer Catherine.

Vil du vide mere om vores miljø- og bæredygtighedsarbejde?

Er du eller din virksomhed interesseret i at sende pakker på en grønnere måde? Eller vil du vide mere om bæredygtighed og logistik?

Del artikel