Vores leveringer tager mere hensyn til miljøet

Vores leveringer tager mere hensyn til miljøet

Flere og flere forbrugere handler online i dag. Det gør det stadig vigtigere som virksomhed at arbejde med et større miljøfokus. Derfor arbejder vi i Bring løbende med, at vores leveringer af pakker skal tage mere og mere hensyn til miljøet.

Cykelbud i København
Publiceret 2021-03-03 Sidst opdateret 2024-03-08

Mange webshpos har allerede gjort flere tiltag, for at imødekomme forbrugernes krav til bæredygtighed, lige fra brug af genbrugsemballage, til hvordan varen er produceret. Men også at leveringen af ​​pakkerne fra webshoppen til modtagerne skal ske under hensyntagen til miljøet. Vores e-handelsrapport fra Bring Research viser, at for forbrugerne er miljøet mere blevet en hygiejnefaktor end noget, de faktisk prioriterer ved kassen i webshops. Derfor er det meget vigtigt, at virksomhederne selv fortsætter med at arbejde med bæredygtighed.

Vi i Bring har arbejdet målrettet på at reducere vores klimaaftryk i mange år, hvilket har givet resultater. Siden 2012 har vores gruppe mere end halveret sine emissioner. Vores ambition er alle vores leveringer med varebiler skal være 100 % elektriske på last mile i hele Danmark i 2025.

- Som en stor transport- og logistikaktør, med tilstedeværelse i hele Norden, er vi en del af forureningsproblemet - men vi er også en vigtig del af løsningen. Vi må bidrage, der hvor vi kan gøre forskel, siger Catherine Löfquist, bæredygtighedschef i Bring.

Stigende kundekrav 

At tage højde for klimaet bliver vigtigere og vigtigere, da webshops nu stiller stadig højere miljøkrav til de transportører, de bruger. Der efterlyses dokumentation og konkrete kort- og langsigtede handlingsplaner.

Hos Bring har vi noget, der kan hjælpe med dette – vores klima- og miljørapporter. Med disse rapporter får vores kunder et overblik over klimaaftrykket på deres forsendelser. Der er to forskellige rapporter:

  • Drivhusgasemissioner på transportniveau
  • Drivhusgasemissioner pr. måned

Med disse rapporter kan virksomheder nemt hente data til deres kunder, hvis de efterspørger dette, bruge dem til intern ISO-rapportering, se hvor i logistikflowet de skal vælge mere bæredygtige løsninger, og se om deres tiltag rent faktisk har nogen effekt.

Fossilfrie brændstoffer

Omkring halvdelen af jordens befolkning bor i byerne, og byerne fortsætter med at vokse - både infrastrukturen og indbyggertal. Ca. 75 % af hele verdens CO2 udledning strammer fra byerne. Derfor har en af vores centrale ambitioner de seneste år været, at mindske udledningen i byerne.

I dag leverer vi Co2-frit til pakkeshop og hjem til modtagerne i Københavnsområdet, både dag og aften. Rundt regnet når vi 800.000 forbrugere i København, Valby, Frederiksberg, Glostrup, Greve, Ishøj, Brøndby, Rødovre, Tårnby og Dragør med cykelbud eller el-køretøj. 

Vi kan også levere udledningsfrit for vores kurertjenester i både København og Århus med el-køretøjer og cykel. 

Øget fokus på elektriske køretøjer

I Bring har vi i flere år arbejdet på at udfase fossile køretøjer, og i dag har vi en af Nordens største el-køretøjsflåder. Fra udgangen af ​​2023 vil der ikke blive købt køretøjer drevet af fossile brændstoffer i koncernen.

 - I flere år har vi været i front, med at teste og udvikle miljøeffektive løsninger, for at skabe et marked for nuludledningsløsninger, siger Catherine.

Det er nu på tide at øge tempoet for omstillingen.

Vi har også et stort fokus på el- og opladningsinfrastruktur. For at være med og påvirke morgendagens bæredygtige leveringsløsninger har vi for eksempel investeret i det svenske firma Elonroad, der fremstiller opladere til elbiler via en skinne i vejen.

En elektrisk Bring-bil oplades ved en terminal

I Danmark, har vi i dag 13 elektriske varebiler til distribution på Sjælland og en el-varebil på Samsø. Desuden benyttes cykler og elektriske ladcykler flere steder, og vi tester løbende nye køretøjer, blandt andet har vi netop teste Mercedes el-varebil "E-sprinter" i København.

- Vi kan og vil mere, men en værdikæde med klimaet i tankerne opnås først, når vi er mange der bidrager, konkluderer Catherine.

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsarbejde?

Er du eller din virksomhed interesseret i at sende pakker på en bedre måde for miljøet? Eller vil du vide mere om bæredygtighed og logistik?

Del artikel