Post i og uden for Norden

Når du som virksomhed eller organisation vil sende post - fx. Direct Mail, aviser, fakturaer og varer til modtagere i og uden for Norden.

  • Til Sverige
  • Til Norge
  • Til Finland
  • Uden for Norden

Varer og magasiner

Vi sørger for at dine kunder får deres vare leveret på betryggende vis.

Postordresalg og især e-handelen er i vækst på et stadig mere grænseløst marked med avancerede tekniske løsninger. Elektroniske bøger og handel med musik er allerede en selvfølge. At købe ind uden grænser via internettet skal være lige så enkelt som at gå ind i den lokale butik. Samtidig er fag- og livsstilspressen blevet mere og mere specialiseret, og hver interessegruppe vil have deres eget specialtidsskrift. Der er med andre ord store behov for levering.

Direct Mail og kataloger

Vi hjælper dig med at levere post, som skaber forretninger og opbygger kunderelationer.

Postkassen er en fremragende kanal til at skabe forretninger og opbygge kunderelationer. Globalisering og deregulering har åbnet et grænseløst marked med nye forretningsmuligheder og flere potentielle kunder, som kan bearbejdes. Samtidig gør it-udviklingen det muligt at foretage stadig mere målrettet og effektiv bearbejdning af kunder samt deres respons.

Fakturaer og kontoudtog

Vi hjælper dig finde effektive og pålidelig levering af finansiel og administrativ post

Virksomheder foretager i stadig større udstrækning transaktioner over landegrænserne. De vokser desuden over grænserne og gør mennesker i hver deres ende af verden til kolleger. Det kræver, at også administration og dokumentation kan transporteres over grænserne til de rette modtagere og til rette tid. Det drejer sig oftest om regelmæssige og hyppige masseforsendelser, som kræver omhu, gode rutiner og tilstrækkelige ressourcer.

Bed om tilbud