Nye priser

Prisjustering af vores tjenester fra og med 1 Juli 2022

Bring lastbil på bro

Nye priser på standardtjenester og tillægstjenester

Fra 1. juli 2022 justerer vi priserne for vores standardydelser og tillægsydelser i Norge.
Mere information om prisjusteringerne kan findes på Bring.no/nyepriser