Logistik er blevet en del af virksomhedernes klimaregnskab

Logistik er blevet en del af virksomhedernes klimaregnskab

Posten Bring koncernen er en af Nordens største logistikaktører. Vores koncerns indsats på bæredygtighedsområdet kan i dag aflæses direkte på kundernes bundlinje – både regnskabsmæssigt og klimamæssigt.

En Bring budbil står ved siden af ​​et hus og et træ

Alle vores pakkekunder i Norden, har nu adgang til klimarapporter via Mybring. Det er vores digitale selvbetjeningsværktøj rettet mod virksomheder, udviklet ikke blot til at forenkle logistikken i virksomhederne, men også med henblik på at virksomhederne gennem vores samarbejde kan dokumentere klimaaftrykket over for deres omverden.

- På den måde kan vores kunder, både store internationale virksomheder og mindre webshops nemt hente data til klimarapportering. Det er ligeledes muligt at se, hvor i logistikflowet, de kan eller bør vælge mere bæredygtige løsninger samt, om virksomhedens bæredygtighedstiltag rent faktisk har en effekt, forklarer Colin Campbell, Sustainability Senior Vice President i Bring, idet han understreger, at netop tæt udveksling af data med kunderne er blevet et konkurrenceparameter.

Colin Campbell, Sustainability Senior Vice President i Bring
Colin Campbell

Kan se CO2-aftrykket på pakkeniveau

I Bring arbejder vi ambitiøst med miljø og har sat os brancheledende klimamål. Gennem klimarapporter giver vi vores kunder adgang til klimadata, som er forbundet med deres forsendelser helt ned på pakkeniveau. Den indsigt og data giver blandt andet webshops mulighed for at vide, hvor de kan prioritere deres indsats med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, anvende informationen i deres klimaregnskab og bruge det i dialog med deres kunder.

- Lige så vel som det er et konkurrenceparameter for Bring at have fokus på at transportere med så lidt udledning som muligt, er det også i stigende grad et konkurrenceparameter for eksempelvis en webshop. Når det gælder udledning, er der ikke nogen tvivl om, at transport- og logistikbranchen er en del af problemet, men vi er så sandelig også en del af løsningen, siger Colin videre.

Vi styrker kundernes værdikæde

I Norge er vores biler koblet op med Motorstyrelsen, således at vi nemt og præcist kan måle udledningen for den enkelte type bil. Det sikrer høj kvalitet af data, og teknologien vil i løbet af 2024 ligeledes blive implementeret i Danmark. Bæredygtighed handler nemlig i høj grad også om dokumentation. EU-regulering kræver således, at store virksomheder skal rapportere deres klimadata, og over de kommende år møder også mindre virksomheder dette krav.

- Som logistikvirksomhed har vi reduceret vores CO2-aftryk med 62 pct. siden 2012, hvor vi har arbejdet målrettet med bæredygtighedsdagsordenen, og den erfaring skal naturligvis komme vores kunder til gode. Vi er en vigtig del af kundernes værdikæde, så derfor har vi en forpligtelse til at hjælpe dem med at nedbringe deres udledning. Uanset om man er en større virksomhed eller en lille webshop, vil alle over tid nemlig møde kravene i EU bæredygtighedsdirektiv – Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), som allerede fra regnskabsåret 2024, stiller krav til flere større virksomheder om  bæredygtighedsrapportering, uddyber Colin.

Finansiering og miljø er tæt forbundet

Gennem vores klimarapporter får kunderne mulighed for følge pakkernes klimapåvirkning og få viden om, hvor man kan igangsætte initiativer for at nedbringe CO2-udledning yderligere. Omstillingen gennem hele logistiknetværket går stærkere når kunderne er bevidste om deres påvirkning og stiller krav. Samtidig kan data benyttes direkte i deres klimaregnskab, der i dag i stadig højere grad sidestilles med det finansielle regnskab. Ja, man næsten sige, at klimaregnskabet fremadrettet vil være uløseligt forbundet med det finansielle regnskab.

- Vil man have klimarelateret finansiering, er det vigtigt at man kan dokumentere sit klimaaftryk. Miljørapporterne kan derfor helt konkret anvendes til at forhandle bedre renter. Ønsker en virksomhed at optage klimarelateret finansiering og forhandle bedre renter, forventes det, at den kan fremvise et klimaregnskab. Imidlertid gør krav fra interessenter og kunder, at flere virksomheder allerede arbejder aktivt med dette, slutter Colin.

Vil du læse mere om vores bæredygtighedsarbejde?

Vores mål i Danmark er, at alle vores leveringer med varebiler skal være 100 % elektriske på last mile i hele Danmark i 2025. 

Del artikel