Hvor vil du logge ind?


Coronavirus og pandemi – Vi gør alt hvad vi kan, for at opretholde vores leverancer

Den meget alvorlige situation, som nu har ramt Danmark og resten af verden, sætter alle dele af samfundet på prøve. Bring gør alt hvad vi kan, for at opretholde aftalte leverancer og tjenester. På nuværende tidspunkt leverer vi pakker og gods stort set som normalt i hele landet.

Vi leverer foreløbigt pakker og gods som normalt

Vi leverer vi fortsat pakker som normalt over hele landet, det samme gælder for levering fra udenlandske webshops. Der kan dog opstå forsinkelser. EU har indført restriktioner for eksport af værnemidler udenfor EU, som kan have betydning for vores kunder. Bring har et godt beredskab og har ikke udsendt varsler om afskedigelser.

Vores seneste driftmeddelelser finder du på vores kundeserviceside.

Bring lastebil

Flere ønsker hjemmelevering

Vi oplever lige nu en stigning i efterspørgslen på hjemmelevering. Vi har indført nogle midlertidige ændringer på enkelte tjenester, netop for at sikre at vi hurtigt at levere den øgede volumen fremover.

For at skabe tryghed for dine kunder i check-out, er det vigtigt at du synliggør hjemmeleveringstjenesten.

Udleveringssteder

Den nuværende nedlukning af flere butikker, har betydet at enkelte udelveringssteder er lukket ned. Så  vi har forsat stærk netværk. De steder hvor der er lukket, bliver pakkerne flyttet til nærmeste udleveringssted og modtager får besked. 

Erhvervspakker og styk- og parti gods.

Flere og flere virksomheder lukker ned for deres kontorer og drift, vi oplever derfor, at vi flere steder ikke kan leverer pakkerne.  For at reducere belastningen i vores distribution sker der følgende hvis ikke vi kan leverer pakken: 

 • Pakker som er sendt til og med 19. marts og ikke kan leveres til modtager fordi der er lukket. Opbevares, og vi vil forsøge af genlevere fra 14. april. Herefter vil de sendes retur til afsender.
 • For pakker sendt fra og med 20. marts, som ikke kan leveres til modtager fordi der er lukket. Opbevares pakkerne i max. 14 dage, hvor efter de sendes retur til afsender.

Ønsker modtager et nyt leveringsforsøg før, kan det bestilles på bring.dk/modtager/genlevering. Ønsker afsender at få pakken retur før, kan det bestilles ved at kontakte vores kundeservice.

Der må påtegnet ekstra ekspeditionstid, men vi gør hvad vi kan.

Dette gælder indtil situationen normaliseres.

Har dine afhentnings- og leveringsbehov ændret sig? 

Hold os opdateret hvis dine behov ændre sig, så kan vi tilpasse antallet af afhentninger til dine nuværende volumene og samtidig undgå forgæves leveringsforsøg.

Vi anbefaler alle vores B2B kunder at opfordre jeres modtagere til, at melde tilbage hvis de har lukket ned grundet coronasituationen, så kan i undgå mange retursendinger og unødvendige forsendelser.  

Tiltag for at reducere smitterisikoen

Bring har indført flere foranstaltninger for at minimere smitterisiko, både for vores kunder og vores ansatte:

 • Ingen fysisk kontakt ved levering af pakker og gods
 • Chaufføren registrer levering og GPS-koordinater. Ved afhentning i pakkeshop, registrer personen, der udleverer pakken. 
 • Ved hjemmelevering, Courier og Home Delivery kan modtageren kvittere for levering på sin egen mobiltelefon
 • Strenge rengørings- og hygiejneforanstaltninger på terminaler og kontorer.

Bring følger de nationale sundhedsmyndigheders anbefalinger og har i tillæg implementeret vores egne foranstaltninger. Vi har et højt beredskabsniveau, og nedsat en krisegruppe.

Som hovedregel arbejder alle medarbejdere i administrative funktioner hjemme fra.

Betalingsudsættelse

Vi har stor forståelse for den udfordrende situation, mange virksomheder befinder sig i og eventuelle behov for betalingsudsættelse eller øget kredit. I Bring har vi desværre ikke mulighed for at give betalingsudsættelse eller øget kredit nu. Vi anbefaler, at I retter henvendelse til jeres bankforbindelser, da de forhåbentlig vil være bedre rustet til at hjælpe jer gennem denne krævende periode.

Vi følger coronasituationen nøje og har beredskabet klart

Vi overvåger nøje situationen omkring coronavirus og følger de enkelte landes officielle vejledning om, hvordan man håndterer dette. Koncernen er en stor arbejdsplads og har betydelige aktiviteter både i Norden og lande uden for Norden. Der er nu flere tilfælde af corona smittede i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Vi følger udviklingen nøje og har etableret en beredskabsgruppe for at være forberedt på at situationen kan udvikle sig. Alle vores medarbejdere er blevet orienteret og vi opfordrer alle til at sætte sig ind i og følge den officielle vejledning fra Institut for Folkesundhed. Det samme gælder vores medarbejdere i andre lande, som følger den officielle vejledning, i det land de opholder sig i, siger administrerende direktør Tone Wille hos Posten Norge.

Bring bil på bro

Vi forbereder os og er klar til at håndtere situationen. Hvis situationen skulle forværres og føre til afvigelser i leverandørkæden, er vi blandt andet gået i dialog med enkelte store kunder om at prioritere deres forsendelser.

Vi må løbende prioritere hvilke tjenester og kundevolumer vi håndterer. Adgang til personale, køretøjer og andre begrænsninger vil være vigtige faktorer. Vores prioriteringer vil blive foretaget med udgangspunkt i liv, sundhed og vigtige samfundsinteresser. Samtidig vil vi understrege, at vi i koncernen gør, hvad vi kan for at sikre, at aftalte leverancer og tjenester sker i henhold til aftale.

En række foranstaltninger er blevet gennemført

Større arrangementer er aflyst, og ikke-forretningskritiske flyrejser indstilles, både nationalt og internationalt, i alle de lande, hvor vi har ansatte. Denne begrænsning gælder indtil videre.

Eksterne møder skal som hovedregel indtil videre gennemføres via Skype/Teams eller telefon. Eksterne deltagere i møder, der afholdes i Posten og Brings lokaler, vil blive spurgt, om de har været i områder med vedvarende smitte eller udviser symptomer på smitte.

Internt i koncernen har vi indført øget brug af hjemmekontor samt en række ekstraordinære hygiejne- og rengøringstiltag på terminaler, i postmodtagelser og på hovedkontoret. De styrker det daglige arbejde med rengøring og hygiejne og skal forebygge smitte.

Force Majeure

Den meget alvorlige situation, som rammer hele samfundet nu, betyder, at koncernen Posten Norge AS og Bring varsler, at dette er en force majeure-situation. Så længe en leveringshindring, sker som følge af dette, vil en afvigelse fra en aftale ikke indebære misligholdelse. Vi varsler dette, fordi at vi sandsynligvis ikke længere kan opfylde alle vores forpligtelser efter hensigten, og at afvigelser vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nævnes afhentningstidspunkter, fremsendelsestider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.

International udveksling af post, pakker og vareforsendelser påvirkes i stigende grad af restriktioner for flytrafikken, som medfører aflysninger af fly og nedsat kapacitet. Godstransport anses for at spille en samfundskritisk rolle, og inden for EU er grænserne åbne, og godstransport på veje prioriteres højt.

Bring truck

På nuværende tidspunkt er der ingen indikationer for, at der er en risiko forbundet med køb af varer og modtagelse af pakker. Infektionen spreder sig mellem mennesker.

Postudvekslingen og varestrømmen mellem landene foregår i store træk som normalt. I Kina har der været et delvist stop for produktionen af varer og dermed mindre post- og varetransport. Dette er nu ved at komme i gang igen. I hele verden har flere lande nu indført restriktioner. Foreløbig går varestrømmen som normalt, men der skal tages højde for, at der kan opstå forsinkelser i post- og vareforsendelserne.   Vi har tæt kontakt med vores internationale samarbejdspartnere og særligt med de øvrige postvirksomheder i den internationale postunion

Grænselukning fra 14. marts kl. 12

De danske myndigheder har fra 14. marts kl. 12 lukket grænserne ind til Danmark midlertidigt, for at undgå smittespredning. Dette glæder dog ikke for personer med et anerkendelsesværdigt formål som f.eks. transport af gods og varer. Vi leverer fortsat som normalt, men skulle der forekomme forsinkelser pga. kødannelse eller andet ved de danske grænser opdater vi løbende informationen.

Restriktioner for eksport ud af EU

EU indfører eksportkontrol på personlige værnemidler. Grundet den aktuelle situation, er der pt. øget efterspørgsel på personlige værnemidler, såsom mundbeskyttelsesmasker, beskyttelsespåklædning og handsker. Derfor har EU indført restriktioner for eksport af disse varer til lande udenfor EU (glæder ikke Norge) .

Hvilke konkrete varer der er tale om, fremgår af EU-Kommissionens forordning. Selve HS-koderne er nævnt fra side 4..

Har du en eksporttilladelse til at udføre disse varer, så skal du angive det i rubrik 44.5 med certifikatkode C086 samt eksporttilladelsesnummer.

Udfører du varer der har samme HS Koder som er blevet underlagt denne eksportkontrol, men ikke er omfattet af ordningen, skal du i stedet angive certfiikatkoden Y975.

Har du specifikke spørgsmål vedr. ovennævnte skal du kontakte:

 • Erhvervsstyrelsen på telefon 35 29 15 00 vedr. eksportkontrol
 • Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02 vedr. certifikatkoder

- ellers står vi naturligvis til rådighed ved yderligere spørgsmål.

Vi har indført en række tiltag for at beskytte både vores medarbejdere, kunder og modtagere bedst muligt mod coronasmitte. Det betyder at vi har ændret flere rutiner. Vi følger myndighedernes anbefalinger, når det kommer til forebyggelse af coronasmitte: hold afstand, undgå kontakt og husk god håndhygiejne.

Spørgsmål og svar

 • Ja! vi leverer fortsat pakker som normalt, der kan dog forekomme længerer leveringstider for pakker udenfor EU grundet indstilling af flytrafikken. 

 • Sundhedsstyrelsen udtaler at det er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne.

  Du skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis du sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på dine hænder.

 • Vi flytter pakken til nærmeste udleveringsted og modtageren får besked. Det kan dog betyde lidt længere leveringstid. Status for pakken kan ses på vores sporingsside.

 • Nej, Bring har nu introduceret kvitteringsfri pakke- og gods levering. Det betyder at:  

  • Hvis du selv henter din pakke på et udleveringssted underskriver personalet ved udlevering af pakken.
  • Ved hjemmelevering registrerer chaufføren pakken som udleveret og tilføjer præcise GPS-koordinater.
  • Ved hjemmelevering, har vi udviklet en ny løsning, hvor modtageren selv kan kvittere for levering med sin mobiltelefon.
 • Nej. Sundhedsstyrelsen fraråder kontakt med andre uden for hjemmet, hvis man er i karantæne på grund af coronavirus. Man kan derfor ikke hente sin pakke på et udleveringssted, så længe at man er i karantæne.

  • Man kan i stedet få en anden til at hente pakken. Husk at personen, som henter pakken, skal have en gyldig fuldmagt med.
  • Hos de fleste webshops er det også muligt at bestille hjemmelevering i check-out og få pakken leveret hjem.
 • Nej, vores chauffører benytter ikke handsker. Vi følger sundhedsstyrelen anbefalinger nøje og vores chauffører er i stedet udstyret med sprit og vi opfordre til at de vasker og spritte deres hænderne så ofte som muligt.   

  • Handsker reducerer ikke smitterisikoen, når det kommer til håndtering af varer / mad.
  • De kan give en falsk følelse af, at du er beskyttet og at man derfor ikke er lige så omhyggelig med at vaske sine hænder.
  • Det vigtigste råd er at vaske hænderne så ofte som muligt og benyt evt. sprit.
 • Nej, vi følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger vedrørende brug af mundbind, som udtaler:  

  • Der ingen grund til at bruge mundbind, da der er intet, der tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske, som bevæger sig rundt i samfundet i al almindelighed reelt har en effekt på smittespredningen.
  • Hvis alle bruger mundbind dér, hvor de ikke har effekt, risikerer vi at ende med at mangle mundbind dér, hvor de faktisk er vist at være vigtige, nemlig i sundheds- og plejesektoren.
  • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse -  bliv hjemme, indtil du er rask.
  • Begræns fysisk kontakt.
 • For forsendelser til lande uden for EU / EØS har vi nu reduceret kapacitet på grund af begrænsninger i lufttrafikken. Indtil videre er EU-grænser åbne for godstransport ad landevej.

 • Vi har stor forståelse for den udfordrende situation, mange virksomheder befinder sig i og eventuelle behov for betalingsudsættelse eller øget kredit. I Bring har vi desværre ikke mulighed for at give betalingsudsættelse eller øget kredit nu. Vi anbefaler, at I retter henvendelse til jeres bankforbindelser, da de forhåbentlig vil være bedre rustet til at hjælpe jer gennem denne krævende periode.