EU's mobilitetspakke styrker kontrollen i transportbranchen

Nye regler styrker kontrollen og hjælper mod usund konkurrence i transportbranchen. Reglerne medfører blandt andet skærpede bødegebyrer for svindel.

Bring lastbil i naturomgivelser

EU's mobilitetspakke præsenteres i tre dele, og dens gennemførelse vil indebære store ændringer i transportbranchen. Dele af pakken introduceres fra februar og fokuserer på skærpede regler for brug af udenlandske køretøjer, bedre kontrol med transportvirksomheder og øgede sanktionsmuligheder.

I juni 2020 blev mobilitetspakken vedtaget i EU og indebar skærpede regler for transportbranchen på tre områder - udstationering, køre- og hviletider og cabotagetransport.

Regler, der allerede er trådt i kraft:

 • Krav om overnatnings faciliteter ved almindelig ugentlig hvile (45 timer) på arbejdsgivers regning.

 • Det er tilladt med to reducerede ugentlige hvil i træk (internationalt) – kompensation forekommer inden for 3 uger.

 • Hjemrejse for chauffører hver 4. uge.

Daglig og ugentlig køretid kan øges med op til en time for at komme hjem til daglig eller ugentlig hvile.

Hvad er cabotage egentlig?

Med cabotage forstås muligheden for, at en transportør kan udføre professionel indenlandsk godstransport i et andet EU-land, end hvor transportøren er etableret. Transporterne skal være af midlertidig karakter. En udenlandsk transportør, der har udført en international godstransport på landevej, må højst udføre tre indenrigstransporter i et andet EU-land i en periode på syv dage. Cabotage er reguleret af fragtforordningen. Overtræder virksomheden reglerne, er der tale om ulovlig cabotagekørsel. Dette betyder normalt et bødegebyr.

Nye restriktioner for cabotagetransporter

Tidligere har godstransporter, udført med flere forskellige transportformer under visse betingelser, været undtaget fra de såkaldte cabotageregler, men nu vil de begrænsninger der gælder for cabotagetransporter, gælde for alle indenlandske transporter der udføres af udenlandske vognmænd inden for Danmark.

Reglerne vedrørende brug af udenlandske køretøjer skærpes ligeledes, så det ikke vil være muligt at omgå disse regler.

Flere regler træder i kraft fra februar 2022:

 • Hjemrejse for køretøjer til registreringslandet senest hver 8. uge.

 • Nuværende cabotageregler skærpes, bl.a. ved at indføre en "afkølingsperiode" på fire dage og skærpede dokumentationskrav.

 • Påbud om manuel registrering af grænsepassage for alle chauffører i international transport.

 • Tredjelandskørsel vil være omfattet af udstationeringsregler.

Mulige konsekvenser af ændringerne:

 • Højere omkostninger og nye driftssæt

 • Øget mulighed og betydning for kontrol og anvendelse

 • Ændret markedsstruktur på transportmarkedet

Ud over ovenstående træder yderligere regler i kraft:

 • Fra juni 2022 skal transportkøretøjer over 2,5 tons have en tilladelse for at udføre international transport.

 • I perioden 2023-2025 introduceres "Smart journey printers version 2". I første fase gælder nye køretøjer, men senere perioden vil også ældre køretøjer være omfattet af kravet. I 2025 vil den være til stede i alle køretøjer.

 • Fra juli 2026 vil transportkøretøjer på mere end 2,5 tons i international transport være underlagt køre- og hviletidsreglerne og skal have en smart fartskriver V2.

 

Yderligere information om Mobilitetspakken og dens betydning, anbefaler vi, kan findes via følgende links:

EU's vejpakke

The Mobility Packages 1,2,3

Mobility Package: Questions and Answers

 

Bring Cargo International følger udviklingen, og vi vender tilbage med flere opdateringer om EU: mobilitetspakker.

Følg os gerne på LinkedIn for at deltage i flere opdateringer.

 

Del artikel