Træf et bedre valg med bæredygtig emballage

Træf et bedre valg med bæredygtig emballage

I takt med at miljø og bæredygtighed bliver stadig vigtigere inden for e-handel og varetransport, stiger efterspørgslen på bæredygtige emballageløsninger også, dvs. emballage med mindre klima- og miljøbelastning. Den måde, du emballerer og sender dine varer på, har stor indvirkning på miljøet.

Bringansatt håndterer pakke på terminal.

E-handlen vokser med rekordfart, og det stiller større krav til mere bæredygtige processer gennem hele logistikkæden. Transportbranchen arbejder aktivt med at reducere udledningen fra fossile brændsler og satser kraftigt på innovation. Emballageindustrien spiller også en vigtig rolle heri, og de kan godt mærke den stigende efterspørgsel efter bæredygtig emballage, dvs. emballage, der tager mere hensyn til miljøet.

Vi har talt med RAJA – en af Europas største emballageleverandører. De oplever, at behovet og efterspørgslen efter bæredygtig emballage stiger, og de får mange spørgsmål om netop dette fra kunderne. I denne artikel giver de dig gode råd og eksempler på, hvad bæredygtig emballage er, hvordan tendensen or emballage med mindre klimabelastning udvikler sig, og hvad du kan gøre for at sende dine varer på en mere bæredygtig måde, som beskytter miljøet mere.

Hvad definerer bæredygtig emballage?

Først og fremmest skal emballagen bestå af recirkulerede materialer og kunne genanvendes. Emballage, der er bæredygtig – både plast og papir, skal også have en miljømærkning, der indikerer, at den faktisk er recirkuleret og kan genanvendes. Det er ikke kun papemballage, der er fremstillet af recirkulerede materialer. Mange plastprodukter har fulgt den samme proces.

Det er også vigtigt at vælge det rigtige fyldmateriale. Papir nedbrydes f.eks. bedre end plast, men din pakke kan blive dyrere at fragte, fordi papir vejer mere og koster mere at producere. Færre bruger i dag bobleplast, men det er værd at nævne, at der i dag findes andre typer plast, recirkulerede, som du kan bruge som fyld. Det vejer mindre, og dermed kan din pakke blive billigere. Der findes også papir, der kan fyldes op med luft, og som giver god stødabsorbering. Her kan du læse mere om, hvilke fyldmaterialer RAJA mener er de bedste at bruge til dine produkter.

Det er vigtigt at huske, at selvom emballagen kan recirkuleres, bliver den ikke cirkulær og kan bruges igen, før den faktisk er sorteret til genbrug af modtageren. Det kan derfor være en fordel at informere dine kunder om, hvordan de sikrer, at den bliver sorteret til genbrug på den rigtige måde.

– Læg evt. et lille informationskort ved, der minder din kunde om, at de skal aflevere emballagen til genbrug, og hvor godt det er for miljøet: ”Sådan afleverer du mig til genbrug”, tips fra Claus Calmar, Sales Manager hos RAJA.

Papir eller plast?

Hvilken type emballage og fyldmateriale, du skal bruge, afhænger af mange forskellige faktorer. Der er en løbende debat om, hvorvidt papir- eller plastemballage er mest bæredygtigt og bedst for miljøet at bruge. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og det er godt at være klar over det.

– Der findes ikke noget rigtigt svar, og både papir og plast vil fortsat eksistere. Det kræver meget arbejde at gøre begge typer materialer så bæredygtige som muligt. Men det vigtigste er, at materialet skal være nedbrydeligt, produceret af recirkuleret materiale, og det skal være muligt at genanvende det. Kvalitet er en vigtig faktor, og plastens egenskaber er blevet rigtig gode. I dag findes der meget stærk plast, der kan recirkuleres flere gange, siger Claus.

Papir kan ikke genanvendes uendeligt mange gange. Normalt kan du recirkulere pap op til 8 gange. Derefter er fibrene i papiret i meget dårlig stand. Papiremballage fører ofte også til større CO2-udledning, da produktionen kræver mange træer. Plast kan imidlertid recirkuleres i det uendelige. Så det er ikke så galt, som du tror, men det er meget vigtigt, at plastemballagen rent faktisk recirkuleres og genanvendes på den rigtige måde.

Det store skift

Der er i øjeblikket stor fokus på klima og miljø i hele Europa, og RAJA mærker en kraftig stigning i efterspørgslen efter bæredygtige emballageløsninger i mange lande. Både forbrugere og virksomheder stiller tydelige krav til bæredygtighed. Vores egne forbrugerundersøgelser fra Bring Research viser også, at miljø og bæredygtighed bliver stadig vigtigere for både forbrugere og netbutikker. Flere forbrugere vælger nu bevidst at handle i netbutik med en tydelig miljø- og bæredygtighedsprofil.

Der udvikles løbende nye, smartere og mere bæredygtige produkter inden for pakke- og emballageindustrien, som du bør følge med i og anvende. Hvis din virksomhed bruger bæredygtig emballage, som har mindre klimapåvirkning, kan du med fordel synliggøre det. Mange kunder ønsker tydelige informationer om miljøarbejdet i den virksomhed, de overvejer at handle i. Hvordan virksomheden aktivt arbejder for at reducere sin CO2-udledning. Sådanne informationer kan være afgørende for, at kunden vælger dig i stedet for en konkurrent, som f.eks. ikke bruger bæredygtig emballage til sine varer.

Hvordan kan du emballere mere bæredygtigt?

Ud over at bruge bæredygtig emballage, der beskytter miljøet, handler det også om at pakke smartere. Det gælder om at bruge den rigtige kvalitet og kvantitet og den rigtige type emballage til det, du sender. Undgå at pakke for meget i hver papkasse, så den bliver for tung og risikerer at revne.

Undgå overforbrug af strækfilm og tape. Strækfilmen i dag er så god, at et lag er nok.

Claus Calmar, Sales Manager | RAJA

Meget tape på papkassen gør det også sværere at recirkulere den, da tapen først skal fjernes. Papirtape kan være et godt alternativ. Den behøver du ikke at fjerne, da den kan recirkuleres sammen med papkassen. Selve papirtapen er produceret af ubleget papir, er uden silikone og har god klæbeevne.

Det er også vigtigt at bruge papkasser i den rigtige størrelse til det, du skal sende, påpeger emballagespecialisterne hos RAJA. Hvis du bruger en for stor papkasse, skal du fylde den op med unødvendigt meget fyldmateriale for at beskytte varen – noget, der hverken er godt ud fra et miljømæssigt perspektiv eller særligt økonomisk. Denne del af smartere pakning har også en stor positiv indvirkning på miljøbelastningen i trafikken. Catherine Löfquist, bæredygtighedschef hos Bring, bekræfter:

– Når du pakker smartere ved at undgå for meget luft og tomrum i papkasserne, kan vi som transportør få plads til flere papkasser i hver bil. Det reducerer det samlede antal kørte kilometer. Det er godt for os, for dig og dine kunder – og ikke mindst for miljøet!

Et andet godt eksempel er at bruge præcis den tykkelse pap, der kræves for at en papkasse kan klare transporten af dine varer.

– Her er der mange penge at spare, hvis du sender store mængder, og her kan vi hjælpe med at vælge de rigtige dimensioner, siger Claus. Vi opfordrer altid vores kunder til at undgå overforbrug af emballage. Tilstrækkelig kvantitet er bedst for miljøet, kvaliteten, kundeoplevelsen og økonomien.

Sidst men ikke mindst er kvaliteten af emballagen meget vigtig. Stir dig ikke blind på f.eks. prisen pr. papkasse. Det kan være fristende at vælge den tyndeste og billigste papkasse, men husk at tage med i overvejelserne, hvad du skal sende, og om du ønsker at kunne genbruge.

Hvis du bruger emballage af god kvalitet, kan den genbruges til retur.

Claus Calmar, Sales Manager | RAJA

Jo flere gange man kan genbruge en papkasse, desto bedre er den for miljøet. Når papkassen ikke længere egner sig til at fragte varerne, kan du genbruge den som fyldmateriale.

Claus slutter af med at minde os om, at der findes mange typer smart-kasser, som er papkasser med forskellige smarte funktioner. Eksempler herpå kan være limstribe til nem returnering, eller automatbund så du slipper for at tape. 

– Hvis du vælger smart-kasser, er stykprisen lidt højre, men de gør det meget nemmere for dig at pakke. Du får en mere smidig og hurtigere pakkeproces – noget, der samlet set sparer dig for både tid og penge!

Vi håber, at denne artikel kan inspirere og hjælpe dig til at emballere mere bæredygtigt. Held og lykke!

Sådan pakker du smartere og mere bæredygtigt:

  • Brug kun emballage, der er miljømærket. Det betyder, at det kan nedbrydes, er produceret af genanvendeligt materiale og kan recirkuleres.
  • Sørg for at opfodre dine kunder til at genanvende emballagen. Læg en seddel ved, som fortæller, hvordan de skal gøre det.
  • Vælg det rigtige fyldmateriale både ud fra et bæredygtighedsperspektiv og det, du skal sende.
  • Fokuser mindre på pap versus plast, men mere på at alt, hvad du vælger, skal være produceret af genanvendt materiale, kunne nedbrydes og genanvendes.
  • Pak den rigtige mængde varer i hver papkasse, og brug en størrelse, der er passer til indholdet. Undgå unødvendig luft i papkassen.
  • Brug ikke for meget tape og strækfilm. En stribe er nok, og for meget tape gør det vanskeligt at genindvinde emballagen.
  • Papkasser, der ikke længere er egnet til at sende varer i, kan du genbruge som fyldmateriale.
  • Vælg papkasser af god kvalitet, de er ofte stærkere og kan genbruges flere gange. Papkasser med smart-funktioner sparer dig for tid under pakkeprocessen
  • Fortæl dine kunder om dine miljøtiltag med valg af emballage.

Ønsker du flere oplysninger om pakning og emballering?

Del artikel