Returnering – en miljøbelastning for vores jord

Returnering – en miljøbelastning for vores jord

Gratis returnering kommer med en omkostninger for afsender, men det er vores miljø, der betaler den dyreste pris. Hver dag sendes millioner af pakker verden over med tog, fly, skib eller lastbiler. Din indsats er med til at afgøre, om en lille del af disse pakker skal sendes én eller to gange – eller det der er værre – ender som affald.

En varevogn og en pakkeboks

Alle pakker, der skal returneres, efterlader et spor af udledning fra de transportmidler, der fragter pakken tilbage til sælger, eller til et lager. Disse udledninger er stærke bidragsydere til klimaændringer og en forværring af vores luftkvalitet.

E-handel er i stadig vækst, og vi handler mere på nettet end nogensinde. Når tilbuddene på nettet stiger, stiger forbrugernes forventninger til kundeservice også – forbrugeren er med tiden blevet forkælet, og gratis returnering er gået ind i en af de mange forventede normer, vi har til handel på nettet.

Har du en god returordning i netbutikken? Returguiden hjælper dig med at få på plads en optimal returløsning, der resulterer i tilfredse kunder.

Download Returguiden

Men skal forbrugerens forventninger ske på bekostning af den miljøbelastning vores jord mærker? Vi kan ikke se bort fra, at en stor stigning i e-handel har en indvirkning på stigningen i returneringer og samtidig bidrager til en miljøbelastning. Udledning er en medvirkende årsag hertil, men dårlige returløsninger for, hvordan returneringer behandles spiller også ind. En af de større miljøbelastninger er den store andel af returneringer, der ender som affald.

Er der noget, du som webshop kan gøre for at sikre et mere bæredygtigt forhold til denne miljøbelastning?

Ja.

Det er det korte svar. Læs videre, så uddyber vi vores korte svar yderligere.

To fluer med et smæk: Få mængden af returneringer ned, og vær med til at skabe en lille forskel for planeten.

Det at drive en webshop kan være som et arbejde, du aldrig kan tage ferie fra. Hvis du vil gøre din arbejdsdag enklere, bør du begynde med at arbejde målrettet mod at få antallet af returneringer ned. Det vil ikke bare få antallet af returneringer ned og effektivisere dit ressourceforbrug, det vil også bidrage til et langt mere værdifuldt arbejde: Reducere miljøbelastningen for vores jord.

Selvom det kan føles som lidt at gøre den lille arbejdsmyres indsats i en stor tue, vil det være med til at bidrage til det store og hele.

Mange af returneringerne er det, vi plejer at kalde ”unødvendige returneringer”. Det er returneringer, der skyldes, at forbrugeren bestiller flere varer end nødvendigt i en webshop og mere eller mindre forbereder sig på at sende flere af de bestilte varer retur. Det er blevet mere og mere almindeligt at ”flytte prøverummet” hjem til sig selv. Det vil sige, at forbrugeren bestiller samme vare i forskellige størrelser og farver for at prøve dem og derefter sende de varer, der ikke passer eller var en forkert farve, retur.

Det kan hurtigt få snebolden til at rulle, og i det store billede skaber omfanget af alle disse unødvendige returneringer en unødvendig belastning på jorden, som kan minimeres med en lille indsats fra webshoppens side.

Derudover er der et andet problem, som disse returneringer er skyld i. Hvordan bliver returneringer behandlet? Bliver varerne solgt igen, eller ender de med at blive kasseret? En betydelig del af returnerede varer bliver kasseret – noget der til sammen udgør ca. 2,5 millioner ton unødvendigt affald årligt.

Læs mere om, hvorfor din webhop bør satse på bæredygtighed, og hvordan det faktisk kan give dig en konkurrencefordel.

Vær ikke bange for at fokusere meget på miljøet som webshop

Ansvaret for at redde verden ligger naturligvis ikke kun på dine skuldre, men du kan bidrage med en forskel ved at tænke på miljøet.

Afsnittene herover er med til at skabe et billede af, hvad omfanget af returneringer kan have på vores jord. Hvis du sikrer dig, at du har en mere bæredygtig tilgang til denne udvikling og miljøbelastningen og derudover er bevidst om, hvordan dine returneringer behandles, kan du vise, at du tager dit ansvar alvorligt.

Når det er sagt, er det vigtigt at pointere, at returneringer ikke bare er returneringer. Selvom mange af returneringerne er unødvendige, er der nogle returneringer, der er vigtige. Hvis råvarerne kan genbruges og ikke ender som affald – sådan som med eksempelvis elektronik eller møbler – vil en returnering være både gunstig og bæredygtig.

Det handler om at have en smart og bæredygtig tilgang til, hvordan din butik behandler returneringer. Nøglen her vil ofte ligge i at få antallet af returneringer ned.

Læs også: Miljø og bæredygtighed bliver stadig vigtigere for danske e-handlende

Sådan kan du reducere antallet af returneringer i din webshop

Med nudging kan du gennemføre små tiltag, som har til formål at ændre forbrugerens adfærd i en ønsket retning. Det vil kunne være en fordel for dit antal af returneringer.

Som vi nævnte tidligere, er det blevet mere almindeligt, at forbrugere bestiller flere varer, prøver dem hjemme og derefter sender det tilbage, der ikke passer.  Hvis formålet med disse bestillinger er at finde noget tøj, der passer, kan gode størrelses- og produktbeskrivelser være løsningen til, at unødvendige returneringer bliver den nødvendige handling for forbrugeren. Gode oplysninger i anmeldelser, billeder, video eller virtuelle prøverum gør det nemmere for forbrugeren at vælge rigtigt, samtidig med at det kan bidrage til at minimere antallet af returneringer.

Få en bedre returordning på plads i netbutikken ved hjælp af Returguiden.

Download Returguiden

Meget handler om at ændre forbrugernes opfattelse af, at prøverummet flyttes hjem, til at det er nok at bestille én rigtig størrelse. Vi er ikke helt i mål med hensyn til innovation og teknologi, men i fremtiden kan et virtuelt prøverum blive løsningen. Det er blandt andet noget, der allerede eksisterer i eksempelvis webshops, der sælger briller, hvor et filter i mobilkameraet gør, at forbrugeren kan prøve brillerne, inden de bestiller dem.

Du vil også kunne få dit antal af returneringer ned, hvis du aktivt arbejder med at kortlægge dem. Hvis du ved, hvorfor varerne returneres, kan du nemmere finde tiltag til at reducere antallet af returneringer. Tag ansvar for, at dine kunder kan gennemføre det rigtige køb, så de ikke ender med at måtte sende varer retur.

Læs også: Fra impulskøb til mere bæredygtig e-handel.

Kig efter bæredygtige løsninger for returnering

Sørg for at have en plan for, hvad der skal ske, i det sekund du får en returnering. Kan varen sælges igen som ny? Hvis ikke, så led efter alternativer for genbrug, genanvendelse eller om varen kan sælges som brugt. Som nævnt herover, ender flere millioner ton på lossepladsen hvert år. Det skaber en stor miljøbelastning for vores jord. Her kan du gøre en ekstra indsats ved at sørge for, at dine returneringer ikke ender som affald.

Lokale løsninger er også ofte de mest bæredygtige løsninger. Hvor ligger dit lager til udsendelse og behandling af varer og returneringer, og hvor langt skal dine pakker rejse? Aftrykkene for returneringen bliver større, jo længere denne rejse er, ud over at den også bliver påvirket af, hvor mange stoppesteder varen skal forbi, inden den er kommet helt tilbage til dit lager. Det er smart at kigge efter løsninger for transport, der skaber en så lille klimaudledning som muligt, ikke bare for returneringer men også for fragt.

En anden løsning, du bør kigge efter, der både omhandler fragt og returnering, er, hvordan dine varer bliver pakket. Undgå alt for store pakker med unødvendigt meget emballage og plast. Det kan give mere affald end nødvendigt og er heller ikke specielt bæredygtigt. Se eventuelt også efter løsninger for genbrugsemballage.

Se over din returordning - få hjælp af Returguiden

Sørg for, at netbutikken har en god returordning, der både tager hånd om kundens præferencer, og samtidig sikrer, at du kan reducere antallet af returneringer.

Del artikel