Hvor vil du logge ind?


Om traineeprogrammet

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet strækker sig over to år, hvor du får muligheden for at have fire rotationer, få kendskab til drift, og udvikle dine personlige færdigheder og lederegenskaber. Du har stor indflydelse på, hvor du arbejder, og hvad du arbejder med, og bliver hurtigt bekendt med hele værdikæden i organisationen.

Opstartsperiode 

For mange er jobbet som trainee deres første fuldtidsjob efter studiet. Derfor bruger vi tid i opstartsperioden på at sikre en tryg start og lære kulturen i Posten og Bring at kende. Du får en række mini-kurser inden for emner som præsentationsteknik, Excel og personlig lean. Vi rejser også rundt for at møde kolleger, der arbejder i forskellige dele af virksomheden, for at få et helhedsbillede af, hvordan Posten og Bring arbejder. Dette inkluderer også besøg på driftssteder som f.eks. terminaler. Samtidig starter du allerede i din første rotation efter en uge.

Rotationer 

I løbet af dine to år som trainee får du mulighed for at arbejde som fuldgyldigt medlem af fire forskellige afdelinger i forskellige dele af koncernen. I den første rotation vil alle trainees på dit hold være i Oslo. I denne periode får du hjælp til bolig og alle de praktiske detaljer ved at flytte til Norge. I de efterfølgende tre rotationer har du mulighed for selv at vælge placering i Norden. 

De stillinger der bliver meldt ind, er løbende behov fra alle områder i koncernen, og som trainee er du med til at løse de aktuelle udfordringer, vi står overfor i Posten og Bring. Det betyder, at du får mulighed for at tage meget ansvar, hvis du ønsker det, men også at du kan specialisere dig inden for et bestemt område, hvis det er mere interessant. 

I god tid inden opstart af hver rotation får du mulighed for at lære mere om rollerne og hvilke opgaver, der er en del af hverdagen. Du er i direkte dialog med de ledere, der ønsker en trainee i deres team. Inden den første rotation får du mere information om hvilke opgaver som er meldte ind på en pitch-dag. Til de næste to rotationer har du også mulighed for selv at opsøge afdelinger og stillinger, som du finder interessante, ud over dem der bliver meldt ind. 

Ved afslutningen af den fjerde rotation går du over i en fast stilling i koncernen. Erfaringsmæssigt er du meget attraktiv efter endt traineeprogram, både internt og eksternt i koncernen.

Traineer besøger terminalen

Lederudviklingsprogram 

Som trainee bliver du en del af et veletableret lederudviklingsprogram, der strækker sig gennem hele traineeperioden. Vi baserer os på opdateret forskning og velafprøvet metode med fokus på praktisk læring og refleksion over egen adfærd. Du deltager i alt i otte møder, hvor hvert møde har et tema. Eksempler på temaer er effektiv kommunikation, struktureret problemløsning og coachende ledelsesstil. Vi forbinder teorien med den kontekst, du oplever i dine rotationer, for at øge relevansen og gøre dig fortrolig med de værktøjer, du lærer. Både eksterne og interne oplægsholdere bruges til at inspirere og sikre højt læringsudbytte.

Månedlige traineemøder 

Hver måned mødes junior- og seniorholdet af trainees en hel dag. Her får du mulighed for at dele erfaringer og drøfte eventuelle udfordringer for input. Derudover inviteres ledere fra forskellige dele af koncernen til at præsentere deres arbejdsområder. Dette giver dig god og opdateret indsigt i, hvad der sker i koncernen.

Mentorprogram

I løbet af din første rotation bliver du tilknyttet en mentor, som har en lederstilling i koncernen. Mentoren skal være en støtte og sparringspartner gennem traineeperioden. Her har du mulighed for at diskutere alt fra personlige udfordringer til valg af rotation.

Vil du have mere information?

Læs vores traineebrochure eller kontakt traineekoordinator Maria Løberg (+47 922 87 567).

Del artikel