Nye skærpede regler for indførsel af planter med post og pakker

Fra 14. december 2019 gælder der nye og strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for planter og planteprodukter, som sendes med post og pakker.

En åben container og en gaffeltruck

Det betyder at det fra 14. december 2019 ikke længere er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter med post og pakker fra lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.  

Hvis du modtager planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen.
Er der tale om mindre mængder planter til plantning, max. to kilo, fra lande udenfor EU, sendt til en privatperson og som ikke efterfølgende handles, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat, men ikke anmeldes til importkontrol.

Hvis du modtager frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import. Det samme gælder hvis du som privatperson modtager mindre mængder planter og planteprodukter, dog ikke hvis varerne efterfølgende handles.

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.