Hvad er ETS?

EU's emissionshandelssystem (ETS) blev indført i 2005 som et redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Siden 2005 har ETS lagt loft over den samlede mængde af drivhusgasser, som virksomheder kan udlede om året, og kræver, at disse udledninger overvåges.

Sådan fungerer systemet 

Der udstedes et antal kvoter, som er kulstofmarkedets "valuta". Virksomheder, der ikke har nok kvoter til at dække deres udledninger, bliver straffet med bøder. 

  • Har du ikke nok kvoter? Reducer din udledning, eller køb ekstra kvoter. 
  • Har du ekstra kvoter? Sælg dem, eller gem dem til næste år. 

Over tid reduceres loftet for den samlede mængde drivhusgas, som virksomheder må udlede. Der udstedes færre kvoter, der udvikles teknologier til at reducere udledningen, og den samlede udledning reduceres. 

I dag dækker ETS omkring halvdelen af EU's udledninger og mere end tre fjerdedele af det internationale kulstofmarked. 

Cap and trade-system 

ETS fungerer efter princippet om 'cap and trade'. Et loft er en grænse for den samlede mængde drivhusgasser, der kan udledes af de anlæg og operatører, der er omfattet af systemet. Loftet reduceres hvert år i overensstemmelse med EU's klimamål, hvilket sikrer, at emissionerne reduceres over tid. Siden 2005 har EU's ETS bidraget til at reducere udledningen fra kraftværker og industrianlæg med 37%. 

Fra 2024 vil søfartsindustrien være inkluderet i ETS

I januar 2024 vil ETS blive udvidet til at omfatte emissioner fra alle skibe med en bruttovægt på mere end 5.000 tons, der sejler inden for EU. 

Søfartsindustrien vil blive implementeret i tre faser. Den første fase, der starter den 1. januar 2024, vil omfatte emissionstilladelser for 40% af emissionerne. I 2025 vil ETS dække 70% af emissionerne, og i 2026 vil 100% af de bekræftede emissioner blive beskattet. 

Den skibstype, der først bliver berørt, er passager- og fragtskibe med en bruttovægt på mere end 5.000 tons, der sejler på ruter inden for EU. 

  • 50 % af emissionerne er dækket for ruter til og fra EU. 
  • 100 % af emissionerne dækkes for ruter mellem to EU-havne, og når skibene ligger i EU-havne. 

Sammenfatning 

  • ETS gør, at virksomheder betaler for deres drivhusgasudledninger, hjælper med at reducere udledningerne og genererer indtægter til at finansiere EU's grønne omstilling. 
  • Fungerer i alle EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge (EØS-EFTA-stater), 
  • Dækker emissioner fra omkring 10.000 installationer i energisektoren og fremstillingsindustrien samt flyselskaber, der flyver inden for EU og afgår til Schweiz og Storbritannien - eller omkring 40 % af EU's emissioner. 
  • Vil også dække emissioner fra søtransport fra 2024

Mere information om ETS kan findes her:

Reducing emissions from the shipping sector (europa.eu) 

Del artikel