Udregning af klimaaftryk

Sådan udregner vi dit klimaaftryk

Her kan du se, hvordan vi udregner udledning i vores Miljørapport.

Type af udslip

Bring benytter CO2-ækvivalenter (CO2e) ved beregning af drivhusgasudledning. CO2e er en anerkendt måleenhed, der omfatter alle de relevante drivhusgasser, ved at genberegne deres opvarmningspotentialer til CO2 (gennem GWP-værdier). På denne måde behøver du kun at forholde dig til én værdi. Udover CO2 er det gasserne CH4 (metangas) og N2O (let gas), der udledes mest som følge af tung transport, og disse indgår i måleenheden CO2e. Udover CO2e, der øger drivhuseffekten, rapporterer Bring også om NOx (nitrogenoxider) og PM (partikler), som påvirker luftkvaliteten lokalt.

 

type udslip2

 

Udledning pr. forsendelse

Dine udslip beregnes pr. forsendelse. Beregningen sker ud fra vægt, antal kørte kilometer, antal pakker og type af leveringstjeneste.

Strækningen er afstanden fra afsender (fra postnummer) hele vejen til modtager (til postnummer), målt i kilometer. De forskellige køretøjer har forskellige mængder af udledning pr. kørte kilometer.

Typen af leveringstjeneste fortæller os, hvordan forsendelserne er blevet transporteret mellem afsender og modtager. Pakke, stykgods, Ekspres og Post anvender forskellige netværk, der er baseret på de tre transportfaser: Indsamling (First mile), Line haul (Linehaul) og Distribution (Last mile). Undtagelsen er forsendelsesgods, som transporteres direkte fra afsender til modtager. Hver transportetape har en forskellig sammensætning af køretøjer. For at få de mest korrekte udledningstal, beregner vi udslippene pr. transportetape. Summen af ​​disse udslip bliver den samlede mængde udledning for forsendelsen på den bestemte rute.

Leveringstjenesten har indvirkning på hvilket køretøj der bruges under distributionen, og den gennemsnitlige kapacitet for det pågældende køretøj. Eksempelvis bliver pakker til afhentningsstedet i dag leveret med lastbil, mens erhvervspakker kan leveres med både diesel- og elbiler.

udledning pr. forsendelse

Udledning fra afhentning og distribution

Udledning fra afhentning og distribution beregnes ud fra kørte kilometer og størrelsen på din forsendelse. Når vi ved, hvor mange kilometer der er på ruten for din forsendelse, kan vi beregne, hvor meget udslip der vil være, ved at gange mængden af ​​udledning med antallet af kilometer. Størrelsen på forsendelsen tager så en andel af den gennemsnitlige kapacitet, og det bliver din andel af udledning for den fase. Hvis vi skulle mangle oplysninger om antallet af kilometer på den pågældende rute, vil det blive sat til 8, hvilket er gennemsnitslængden for afhentning og distribution.

*Ved afhentning og distribution har antallet af pakker større indflydelse end vægt, derfor beregner vi disse ud fra antal pakker og ikke vægt.

henting og distribution

Udledninger fra Linjetrafik

Udledning for linjetrafik er beregnet efter vægt. Her ved vi, hvor mange containere der er blevet transporteret på den bestemte etape hver måned, og den samlede vægt af disse. Vi ved også, hvor stor en andel af alle forsendelser, der er blevet fragtet med tog og henholdsvis lastbil, samt hvor mange kilometer der er på den pågældende etape. Vægten af ​​din forsendelse tager så en andel af vægten af ​​alle forsendelser den måned, og denne andel bliver din andel af udledning.

linjetrafik2

Udledningstabeller

Udledningstabel for henting
Udledningstabell for linjetrafik
Udledningstabel for distribution

Kilder udledningstall:
CO2e tal er hentet fra GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
NOx og PM tal er hentet fra SSB.

henting og distrubisjon

Eksempel på udregning

Afhentning af pakker

 • Kunde A (Fredrikstad) sender 3 pakker til kunde B (Bergen).
 • Stækningen fra Kunde A til terminal er 10 km.
 • Lastbilen udleder 0,53515 g CO2e/km og kan rumme 1064 pakker.
 • Den samlede udledning for de 10km bliver 5,3515g CO2e
 • Kunde A's 3 pakker tager 0,28% af lastbilens samlede kapacitet. Dette er Kunde A's andel af udledning.
 • Kunde A's udledning bliver altså 0,014 g CO2e
linjetrafikk2

Linjetrafik

 • I denne måned ved vi, at der er blevet sendt 10.000kg mellem Fredrikstad og Bergen, hvilket til sammen udgør 100 containere.
 • Vi ved også, at 80% af forsendelserne er blevet fragtet med elektrisk tog mellem Oslo og Bergen, og at 20% er blevet kørt med trailer mellem Fredrikstad og Bergen. De forsendelser, som fragtes med tog, transporteres i bil fra Fredrikstad til Oslo.
 • Det betyder, at 80 containere blev fragtet med trailere mellem Fredrikstad og Oslo, fordelt på 2 containere pr. trailer. En strækning på 100 km er blevet kørt 40 gange – i alt 4.000 km. Disse forsendelser fragtes derefter med tog fra Oslo til Bergen. Denne strækning er 482 km.
 • 20 containere (10 biler) er blevet kørt direkte fra Fredrikstad til Bergen, hvilket er 555 km.
 • Traileren udleder 1,09506 g CO2e pr. kørt km, så mellem Fredrikstad og Oslo er udledningen 4380,24 g CO2e. En trailer mellem Fredrikstad og Bergen udleder, hvad der svarer til 6077,58 g CO2e. Elektriske tog udleder 2,41 g CO2e ((0,0005 CO2e x 10 tons) x 482 km). Den samlede udledning for linjetrafik den måned vil så være 10460,23 g CO2e.
 • Kunde A's 3 pakker vejer i alt 100 kg. Det betyder, at kunden modtager 1 % af den samlede udledning den måned (100 kg/10.000 kg) for sin forsendelse.
 • Kunde A's udledning for linjetrafik vil herefter være 104,6023 g CO2e.
   

Distribution af pakker

 • Afstanden fra terminalen i Bergen til kunde B er 10 km.
 • En varebil udleder 0,27777 g CO2e/km og kan rumme 100 pakker (leveret til firma).
 • Den samlede udledning for de 10 kilometer er 2,7777 g CO2e
 • Kunde A's 3 pakker fylder 3% af varebilens samlede kapacitet. Dette er Kunde A's andel af udledningen.
 • Kunde A's udledning til distribution vil herefter være 0,083 g CO2e


Den samlede udledning

 • For at få den samlede udledning fra strækningen mellem Fredrikstad-Bergen kombinerer vi udledningen fra de tre transportfaser: afhentning, linjetrafik og distribution
 • Den samlede udledning for kunde A vil så være 104,6993 g CO2e for den ene forsendelse.
Del artikel