Svovltillæg (Marpol) for pakker og paller

Marpol-konventionen, som regulerer det højst tilladte svovlindhold i fartøjsbrændstof, offentliggjorde d. 1. januar 2015 et nyt svovldirektiv. Det nye direktiv betyder, at svovlindholdet i maritimt brændstof skal formindskes fra det nuværende 1,0 til 0,1% Dette gælder for al søfart i Østersøen, Nordsøen og den engelske kanal (SECA-området). Derfor foretages der lige nu et intensivt arbejde hos rederierne for at finde løsninger, der muliggør formindskelse af svovludledningen, hvilket medfører meromkostninger for rederierne og derfor også for Bring.

Vi indfører i august 2015 et svovltillæg for transporter til de berørte internationale destinationer. Det nye svovltillæg vil ikke berøre transporter i og mellem Sverige, Norge og Danmark.

Svovltillægget beregnes ud fra de fakturerede fragtomkostninger, dog ikke medregnet vores tillægstjenesteydelser og øvrige brændstofstillæg. Omkostningen vises som separat debitering på fakturaen.

Aktuelt svovltillæg

Gyldigt fra: 150801 

  Pakke Palle
Inden for Norden 0 % 0 %
Fra Sverige, Danmark og Norge til EU og resten af verden 0,4 % 1,5 %
Fra øvrige EU/resten af verden til Sverige, Norge og Danmark 0,4 % 1,5 %
Fra Sverige, Danmark og Norge til Finland 1,7 % 4 %
Fra Finland til Sverige, Danmark og Norge 1,7% 4 %
Fra Finland til øvrige EU/resten af verden 2,1 % 5,5 %
Fra EU/resten af verden til Finland 2,1 % 5,5 %