Bedste tips til en bæredygtig transportaftale

Vores bedste tips til en mere bæredygtig transportaftale

Hvad er vigtigt at overveje, når du vil have en mere bæredygtig transportaftale?

En grøn park

Der er mange faktorer, som man bør overveje, hvis man ønsker at have en mere bæredygtig transportløsning. Det som ved første øjekast kan virke bedst, kan koste mest både for miljøet og tegnebogen.

Vores bæredygtighedschef Catherine Löfquist deler her sine 9 bedste tips til en mere bæredygtig transportaftale:

  1. Sørg for at have alle de oplysninger, du har brug for og sikre at transportdokumentet indeholder blandt andet ruteplanlægning, tidspunkter og stop mv.
  2. Hav en tæt dialog med den ønsket leverandør, gerne tidligt i processen. Tjek hvilke muligheder der er og hvor du eventuelt kan tænke nyt! Som for eksempel brændstof, tidsvindue, transporttype mv.
  3. Vær åben for samkøring af varer, det sparer dig både for penge og nedbringer Co2 udledningen pr. pakke.
  4. Stil krav om høj kvaliteten. At gøre det rigtige første gang, koster både mindre for miljøet og tegnebogen.
  5. Det er vigtigt at tænke langsigtet. Stil gerne store og langsigtede krav til brugen af  ​​vedvarende energikilder (ikke brændstoftype). Vi anbefaler en trinløsning - hvor man starter på ét niveau og derefter øger indsatsen.
  6. Sørg for at have et godt kendskab til underleverandørerne. Det betyder at du tager ansvar for hele logistikkæden.
  7. Stil krav til at der er en løbende dialog hvor både du og din leverandør bidrager til at reducerer ​miljøpåvirkningen.
  8. Husk at det bedste er en høj fyldningsgrad og at færre kørte kilometre bedst for miljøet.
  9. Endelig anbefaler vi, at du har en tæt opfølgning og sikrer løbende rapportering.

Vil du læse mere om vores miljøarbejde?

Vores koncern har et overordnet miljømål at vi inden udgangen af 2040 når netto-nul i hele virksomheden. I Danmark skal alle vores leveringer med varebiler skal være 100 % elektriske på last mile i hele landet i 2025.