Driftsinformation

Indførte sanktioner i anledning af krigen i Ukraine påvirker vores kunder

Ruslands krig mod Ukraine er fortsat i gang. Den nuværende krigssituation påvirker toldbehandlingen, blandt andet med en række eksport- og importforbud. Vi anbefaler vores kunder, som handler med Rusland, Hviderusland (Belarus) og visse områder af Ukraine, at benytte  følgende kanaler for at få den seneste opdaterede information om, hvad der til enhver tid er gældende.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen

Situationen i Ukraine

Med tanke på den forfærdelige situation i Ukraine har vi besluttede at stoppe alt transport til og fra Ukraine, Hviderusland og Rusland. Det er ikke sikkert i området lige nu, og vi prioriterer vores chaufførers sikkerhed først.

Vi forventer, at krisen kan skabe forsinkelser på hele transportmarkedet i Europa, men det er endnu for tidligt at sige præcis, hvor omfattende det bliver. Det her er en situation, der er uden for Brings kontrol, men vi gør alt, hvad vi kan for at minimere eventuelle konsekvenser for vores kunder.

Situationen ændrer sig hvert minut. Vi følger situationen tæt, og så snart vi ved mere, vil vi kontakte berørte kunder med mere information.

Hvis du har spørgsmål, så kontakte os gerne.