Kundecase: Hilti

Sådan styrker Hilti kvaliteten i leverancerne af værktøj med bud fra Bring

Budtransporter er en central og vigtig del for at leve op til kundernes høje krav til hurtighed og præcision i Hiltis leverancer af værktøj. Snævre tidsvinduer og udfordrende leveringsforudsætninger ude på de byggepladser, hvor værktøjet leveres til, stiller store krav til både tilpasning og et tæt samarbejde mellem Hilti og Bring.

kurer leverer en pakke til en byggeplads

Hilti tilbyder værktøj, produkter, software og tjenester til virksomheder i byggebranchen. En central del i virksomheden er Hiltis værktøjsservice, der dagligt bl.a. leverer værktøj ud til forskellige byggepladser rundt om i Sverige.

Trykket på byggemarkedet er stort, og tidsplanen i byggeprocesserne er presset. Det mærkes ekstra tydeligt i storbyerne. Med en høj byggetakt stiger behovet for hurtigere, mere konsoliderede leveranceflow. For Hilti betyder det, at tidsvinduerne inden leverancer ofte er meget smalle, hvilket stiller store krav til optimering og planlægning af leverancerne. En anden udfordring i Hiltis leverancer af værktøj ud til byggepladserne er, at pladsen ofte er begrænset, og at der ikke altid er en given plads til at modtage leverancen inde på byggepladsen.

– For os er det vigtigt at vide og kunne styre hvornår leverancen ankommer. Vores kunder beder udtrykkeligt om det, og det er vores ambition, at vi altid skal opfylde kundernes behov med så hurtige og effektive leverancer som muligt! Det er en hård nød at knække, fordi det er svært at håndtere med almindelige distributionsflow og transportløsninger, siger Service & Transport Manager og ansvarlig for logistiktjenesterne hos Hilti, Viktoria Johnsson.

Budløsningen opfylder flere unikke behov hos Hiltis kunder

Hilti får flere kundeforespørgsler på leverancer af værktøj hver dag – ofte projektspecifikke. I det omfang, det er muligt ”kopieres” leveringsløsninger fra andre projekter. Men i sidste ende handler det om unikke kundetilpasninger, når det handler om leveringsvindue, hvordan det skal leveres til byggepladsen, valg af transportalternativ og andre specifikke leverancekrav.

Samarbejdet med Bring i Sverige begyndte for ca. 8 år siden og udvikles hele tiden i tæt dialog med Hilti. Brings bud er i dag en vigtig komponent til at styrke kvaliteten i Hiltis leverancer til kunderne og opfylde kravene om hurtig levering med snævre tidsvinduer.

Sammen med Bring har vi skabt en specialløsning til tidsbestemte leverancer med bud. Blandt andet fra et af vores lagre, hvorfra vi sender værktøj ud både akut og med fast dato og tid. Bring sørger for, at vi kan opretholde den høje fleksibilitet, hurtighed og præcision, der kræves, når vi har så smalle tidsvinduer at forholde os til.

Viktoria Johnsson, Service & Transport Manager hos Hilti

Større fleksibilitet og træfsikkerhed med Brings bud

Det vigtigste for Hilti er hurtigt og effektivt at kunne tilpasse deres leverancer af værktøj og tilbyde en god løsning for at kunne håndtere leveringsudfordringerne ude på kundernes forskellige byggepladser.

– Kompleksiteten ude på byggepladserne kan være stor. Det gør, at det ikke er så nemt at bedømme forudsætningerne for at levere på forhånd. Det betyder bl.a., at det kan være svært at komme i kontakt med den rigtige person på stedet for at kunne levere, eller ganske enkelt at finde et specifikt leveringssted på byggepladsen. Derfor er det svært at opsætte et standardflow for denne type behovstilpassede leverancer. Her giver budløsningen med Bring flere muligheder og mere fleksibilitet, når buddet selv kan tage ansvar for at finde det rigtige sted og den rigtige modtager. Vi oplever en meget høj træfsikkerhed i vores leverancer, det er derfor, vi vælger Bring!

For et byggeprojekt kan forsinkede eller udeblevne leverancer skabe store problemer, og til og med stilstand i byggeriet med unødige meromkostninger til følge. Ved at tilbyde mere effektive og træfsikre levereringsalternativer bidrager Hilti til at minimere denne risiko.

I samarbejde med Bring kan vi føle os mere sikre på, at kunderne får deres ting, når og på det sted de forventer det.

Viktoria Johnsson

Et tæt samarbejde er vigtigt for at skabe gode løsninger for kunderne

Når transporterne er en så vigtig del i Hiltis tilbud, stiller det store krav til samarbejdet med transportleverandøren, betoner Viktoria, der sætter stor pris på at finde gode løsninger for at opfylde kundernes specifikke behov.

– Samarbejdet med Bring fungerer rigtig godt. Jeg oplever det som et partnerskab, at der findes en stærk vilje hos Bring til at finde løsninger, der passer til os og vores kunder. Vi har en åben dialog fra begge sider. Jeg er ofte spørgelysten. Jeg kan stille ret specifikke spørgsmål, som jeg får gode forklaringer på med tydelige forudsætninger for, hvordan Bring kan opfylde vores ønsker, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der evt. ikke kan. Hvis der mangler informationer, tager vi dialogen videre om det, tester, udvikler og ser, hvordan det går. Det føles som om, vi arbejder sammen mod samme mål. Det er en relation, som vi sætter pris på!

Hvordan ser dine leveringsbehov ud?

Vi har stor erfaring i at skræddersy logistik, der passer til din virksomheds behov. Kontakt os, hvis du vil vide mere!

Del artikel