Nye momsregler fra 1. januar 2017 gældende for momsregistrerede virksomheder i Norge

Fra den 1. januar 2017 ændres reglerne omkring moms ved import til Norge. Den skal herefter rapporteres til Skatteetaten (det norske skattevæsen) af importøren.

Du som importør har pligt til at rapportere

Det betyder, at momsen ikke bliver rapporteret via tolddeklaration og din speditør som tidligere og heller ikke belaster den eventuelle toldkredit, du har hos Toldvæsenet, men afregnes i momsafregningen til Skatteetaten, som du som importør har pligt til at rapportere.

Vi som speditør og fortoldningspartner vil fortolde dine varer som normalt, men momsgrundlaget med udregning vil ikke længere være tilgængelig i tolddeklarationen.

Hvordan skal jeg forberede mig på de nye regler?

Momsgrundlaget er normalt varens statistiske værdi, der er opgivet i tolddeklarationen (rubrik nr. 46). For visse varegrupper kan momssatsen variere, eksempelvis har levnedsmidler en lavere sats. Dette skal du være særligt opmærksom på ved registrering af momsen. Alle de virksomheder, der er momsregistreret i Norge, skal have modtaget information fra Skatteetaten omkring dette. Du kan læse flere informationer om det her.

På Alltinn bliver en deklarationsoversigt tilgængelig, der viser alle deklarationer, der er registreret i en periode. Den kan være en hjælp for dig til at kunne se historik og rapportere den rigtige moms. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i afgiftsberegningen for moms på jeres aktuelle importvarer – eventuelt baseret på historisk data, som du finder i din deklarationsoversigt. Skatteetaten har udsendt information om ændringen til virksomheder, der er momsregistreret, og relevant information er lagt ud på Skatteetatens hjemmesider.

Toldkreditten skal altså kun dække tolden nu – ikke momsen?

Det stemmer. Momsregistrerede virksomheder skal nu selv indbetale deres moms til Skatteetaten og ikke som tidligere til Tullverket.

Er det repræsentanten i Norge/importøren, der selv skal udregne momsen og afregne til Skatteetaten? 

Ja. 

Bliver kunder, der sender til privatpersoner, hvor det indfortoldes til modtageren, berørt?

De nye regler gælder ikke privatpersoner, da de ikke er momsregistrerede virksomheder.

Share Article