Integritet og personbeskyttelse

Det, vi ved om dig, behandler vi i henhold til gældende love og forordninger

Behandling af personlige oplysninger hos Posten Norge AS med datterselskab under varemærket Bring

Her finder du information om, hvilke personlige oplysninger Posten Norge AS og datterselskabet under varemærket Bring indsamler, og hvad vi gør, for at beskytte din integritet.

Personlige oplysninger er oplysninger og bedømmelser, som direkte eller indirekte kan kobles til en enkelt person. Typiske eksempler på personlige oplysninger, som vi behandler, er navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi er ansvarlige for behandlingen af de personlige oplysninger, som vi behandler. Vi synes, det er vigtigt, at du ved, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi gør for at beskytte din integritet.

Herunder kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler og anvender, hvorfor og hvordan vi får dem, og hvordan vi beskytter dem.

Brings personbeskyttelse

 • 1. Om Posten Norge

  Posten Norge AS er en post- og logistikkoncern, der udvikler og leverer post-, kommunikations- og logistiktjenester i de nordiske lande. Koncernen består af en række datterselskaber i Norden samt andre lande. I Norge møder koncernen markedet med to varemærker: Posten og Bring. Posten betjener privatkunder på det norske marked og har ansvaret for daglig postdistribution og det landsdækkende netværk af posthuse.

  Bring henvender sig til erhvervskunder i det nordiske post- og logistikområde og består af forretningsområder med forskellige kompetencer. Hvis intet andet er angivet i sammenhængen gælder fortrolighedspolitikken både for behandling af personlige oplysninger på det private marked og erhvervsmarkedet i Danmark.

 • 2. Rammerne for Posten Norge AS med datterselskab under varemærket Brings behandling af personlige oplysninger

  Vi behandler dine personlige oplysning inden for rammerne af anvendte danske love og forordninger. Personlige oplysninger indsamles, når det er nødvendigt for os, for at vi kan udføre de opgaver og tjenester, som vi er pligtige at udføre i overensstemmelse med loven og/eller aftalen.For de udenlandske datterselskaber i Posten-koncernen gælder fortrolighedslovene for det land, hvor det aktuelle selskab er etableret.

  Når vi anvender termen ”behandling” af personlige oplysninger, betyder det al brug af personlige oplysninger såsom indsamling, registrering, sammensætning, lagring og udlevering eller en kombination af disse anvendelsesområder.

  Al behandling af personlige oplysninger kræver en retslig grund til behandlingen. Hvis der ikke findes nogen anden retslig grund, såsom en aftale der gør det nødvendigt at behandle visse personlige oplysninger, vil vi altid bede om dit samtykke, inden vi behandler dine personlige oplysninger.

 • 3. Formålet med behandling af personlige oplysninger

  Formålet med vores behandling af dine personlige oplysninger er i første omgang at administrere kunderelationen og andet, der er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser, vi har påtaget os i forhold til dig som kunde og/eller postmodtager. Vi behandler også personlige oplysninger i den udstrækning, som lovgivningen kræver eller tillader, eller i tilfælde hvor du har givet dit samtykke til den aktuelle behandling.

  Ud over dette behandler vi blandt andet personlige oplysninger i forbindelse med kundeopfølgning og markedsføring (se afsnit 7), forebyggelse og afsløring af kriminelle handlinger (se afsnit 9) og regelmæssige test og opdateringer af drifts- og sikkerhedssystemet i vores kunde- og datasystem (se afsnit 10).

 • 4. Hvilke personlige oplysninger behandler vi

  Dine personlige oplysninger vil hovedsagelig komme direkte fra dig. Hvis vi indsamler oplysninger om dig fra tredjepart (fx fra en kreditoplysningsvirksomhed), har du for det meste ret til at få information om det.

  De oplysninger, vi behandler, kan være: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, personnummer, interesser, arbejdsområde, stilling, arbejdsgiver, hvilke af vores tjenester du anvender eller er interesseret i m.m. For visse af vores tjenester kan det være nødvendigt at behandle andre typer personlige oplysninger. Det vil i så fald fremgå af vilkårene for den enkelte tjeneste. 

 • 5. Udlevering af personlige oplysninger til tredjepart

  Når det handler om lovbestemte oplysninger til offentlige myndigheder, vil de relevante personlige oplysninger blive videregivet i overensstemmelse med myndighedens krav. Relevante personlige oplysninger kan også udleveres til virksomheder/organisationer, som vi samarbejder med – både inden for og uden for EES og EU-området, for at vi kan udføre de opgaver og tjenester, som vi er forpligtet til at udføre i henhold til loven eller aftalen.

  Dine personlige oplysninger vil under ingen omstændigheder blive overført, uden der er indgået nødvendig aftale for at sikre, at dine rettigheder beskyttes. Ved overførsel til lande uden for EU/EES, som den europæiske kommission ikke har godkendt, vil vi altid sørge for, at overførslen sker med garantier fra modtageren – normalt i henhold til EU's standardaftale om overførsel til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield-programmet (USA).

 • 6. Koncernkunderegister – erhvervsmarkedet

  Flere af vores koncernselskaber i virksomheden har adgang til vores fælles erhvervskunderegister. Formålet med dette er at håndtere kunderelationerne på den bedst mulige måde og at koordinere tilbuddet om tjenester og rådgivning fra de forskellige virksomheder i koncernen.

  Erhvervskunderegisteret indeholder oplysninger om kunden, eksempelvis virksomhedsnavn, adresse, oplysninger om kontaktperson hos kunden samt oplysninger om, hvilket koncernselskab erhvervskunden er kunde i, og hvilke tjenester og produkter erhvervskunden har aftale om.

  Følgende virksomheder har i øjeblikket adgang til det fælles kundregister:

  Bring Parcels Sverige
  Bring Frigo AB
  Bring Express Sverige AB
  Bring Shared Services AB
  Bring Cargo International AB
  Bring Logistik AB
  Bring Warehousing AB

 • 7. Kundeopfølgning og markedsføring

  Når vi har en kunderelation med dig

  Du vil modtage markedsføring om vores produkter og tjenester inden for de produkt- og tjenestekategorier, hvor vi allerede har en relation med dig. Med henblik på dette kan vi anvende de oplysninger, vi har registreret om dig, såsom dit navn, kontaktoplysninger og de tjenester eller produkter vi har indgået aftale med dig om. For erhvervskunder vil vi indsamle sådanne neutrale oplysninger fra vores fælles erhvervskunderegister.

  Andre produkt- og tjenestekategorier eller hvis vi ikke har en kunderelation med dig

  Hvis vi (i) markedsfører produkter og tjenester inden for en anden tjenestekategori end vores aftale med dig gælder for eller (ii) ikke har nogen kunderelation, vil vi ikke sende sådan markedsføring til dig, uden at du på forhånd har givet dit samtykke til det.

  Du vil altid få mulighed for at afmelde dig fra tjenesten, når du får markedsføring fra os via e-mail og sms.

  Selvom du har sagt, at du ikke vil have markedsføring, vil du fortsat få andre oplysninger om din kunderelation, såsom information om bestillinger, leveringsstatus og lignende. 

 • 8. Samtykke

  Formål og informationstyper. Når vi baserer vores behandling af dine personlige oplysninger på dit samtykke, vil det tydeligt være angivet i samtykkeerklæring, til hvilket eller hvilke formål samtykket er modtaget (fx markedsføring af vores forskellige tjenester).

  Hvis intet andet er angivet i samtykkeerklæringen, vil vi anvende følgende personlige oplysninger om dig, når markedsføring udsendes baseret på dit samtykke.

  Navn

  E-mail

  SMS

  Eventuelle interesseområder eller præferencer du har oplyst

  Geografi

  Tjeneste (kun på erhvervsmarkedet)
  [hvilke af vores øvrige tjenester du anvender]

  Det er frivilligt, om du vil give dit samtykke. Du bestemmer helt selv, om du vil give dit samtykke og du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke.

 • 9. Systemtest og kvalitetssikring

  Dine personlige oplysninger håndteres af flere it-systemer, der alle er udformet til specifikke og nødvendige formål. For at sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke mindst informationssikkerhed er det nødvendigt at gennemføre regelmæssige opdateringer, test, fejlsøgninger etc. I denne sammenhæng kan data og visse systemer kopieres og overlappes. Det vil ske i et sikkert, dedikeret miljø, så virksomheden ikke påvirker den daglige drift af systemet.

  Alle de oplysninger, vi behandler som en del af systemtest og kvalitetssikring eller lignende, er underlagt samme krav om informationssikkerhed og strenge rutiner, som når oplysningerne behandles på anden måde. Ingen backup eller sikkerhedskopiering af personlige oplysninger vil blive gemt længere end nødvendigt.

 • 10. Indblik og rettelse

  I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til at få indblik i de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis de registrerede oplysninger indeholder fejl eller ikke er fyldestgørende, kan du kræve, at oplysningerne bliver opdateret. Se venligst kontaktoplysningerne herunder, hvis du vil benytte nogen af disse rettigheder.

 • 11. Lagring og sletning

  Vi sletter dine personlige oplysninger, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de er gemt til. Vi gemmer personlige oplysninger i henhold til gældende lov.

 • 12. Brug af cookies

  Vi anvender cookies på vores hjemmeside til at gøre besøgsstatistikken pålidelig og til at øge funktionaliteten på vores sider. 

  Læs mere om, hvordan vi anvender cookies, og hvordan du kan kontrollere anvendelsen.

 • 13. Spørgsmål eller klager

  Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personlige oplysninger eller mener, at vi ikke opfylder vores forpligtelser over for dig, med hensyn til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter os (se kontaktoplysninger herunder). Du har også ret til at klage til datatilsynet, men vi opfordrer dig til at kontakte os først.

 • 14. Behandlingsansvarlig og kontaktoplysninger

  Behandlingsansvarlig

  Koncernens moderselskab vil i de fleste tilfælde være behandlingsansvarlig og databehandler af de data, der behandles.

  Kontaktoplysninger

  Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.