Hvor vil du logge ind?


Ønsker du at underrette om kritisable forhold?

Ønsker du at underrette om kritisable forhold?

Hos Posten og Bring er det acceptabelt at tage bekymringer op og underrette om kritisable forhold.

Lastbil på vejen langs marker

Hos Posten og Bring er vi interesserede i, at vores leverandører lever op til Posten og Brings etiske standard for leverandører. Derfor har vi oprettet en e-mailadresse til personer, der er ansat hos leverandører, der udfører opgaver for Posten og Bring.

speakup@bring.com

Underret os, hvis du mener, der er grund til mistanke om strafbare eller kritisable forhold. Med kritisable forhold menes forhold, der er i strid med forskrifter og retningslinjer eller almindeligt accepterede etiske normer. 

Eksempler på kritisable forhold:

 • Fare for liv og sundhed 
 • Fare for klima eller miljø
 • Korruption eller anden økonomisk kriminalitet, herunder økonomisk snyderi, underslæb, sort arbejde, post- og godstyveri, manipulation med regnskaber og andre strafbare handlinger.
 • Uforsvarligt arbejdsmiljø

Hvad kan du underrette om?

 

 • Forhold, der opleves som kritisable ud fra egen politisk eller etisk overbevisning
 • Faglig uenighed

Inden du kontakter os, bør du derfor spørge dig selv:

 • Har jeg et grundlag for kritikken, og kan forholdene dokumenteres?
 • Hvem bør jeg underrette?

Vi opfordrer dig til at oplyse dit navn, når du tager kontakt om forhold, som du mener kan være kritisable. På den måde vil vi have det bedst mulige grundlag for at følge op på sagen, hvis der er behov for samtaler eller yderligere oplysninger. I enkelte tilfælde kan det være vanskeligt. Du skal forsøge at give så mange oplysninger, at den, der modtager din e-mail får et grundlag for at vurdere sagen nærmere. Posten og Bring kan være forhindret i at undersøge en anonym underretning, hvis det ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger. 

Hvordan behandler Posten og Bring disse underretninger?

 

 • Alle henvendelser og underretninger bliver undersøgt nærmere. 
 • Posten og Bring skal sørge for en forsvarlig behandling af sagen.
 • Den person, der har underrettet, skal have en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.
 • For videre behandling kan vi kontakte den person, der har underrettet om sagen, for nærmere afklaring.
 • Den person, der har underrettet om sagen, skal have en tilbagemelding, når sagen er færdigbehandlet.
 • Når du benytter vores underretningskanal, er det Posten og Brings Team for Etik i Leverandørkæden, der modtager den sag, du sender ind. 
 • Hvis du giver personlige oplysninger, skal du være klar over, at organisationen kan bruge dine personlige oplysninger i forbindelse med undersøgelsen og behandlingen af sagen. Det betyder, at oplysningerne kan blive delt med relevante interne sagsbehandlere hos Posten og Bring. 
 • Registrerede data gemmes kun så længe, der er behov for dem.  Dataene slettes 1 år efter, at sagen er afsluttet.
 • Hvis du har yderligere spørgsmål om, hvordan dine data bliver behandlet, er du velkommen til at kontakte os via speakup@bring.com.