Det bedste resultat nogensinde

Vores bedste resultat nogensinde

Vores koncern opnåede i 2020 et justeret driftsresultat på 1.423 mio. NOK, hvilket er en forbedring på 614 mio. NOK i forhold til 2019. Dette er vores bedste driftsresultat nogensinde.

Vi har haft et meget stærkt år, hvor den kraftige stigning i e-handlen har været den stærkeste drivkraft.

Tone Wille, koncernchef i Bring

Omsætningen i 2020 var på 23.996 mio. NOK, hvilket er et fald på 216 mio. NOK i forhold til 2019. Koncernens organiske vækst var 1,0 procent. For logistiksegmentet var den organiske vækst på 7,6 procent.

- Vi har i flere år investeret i terminaler og nye leveringsløsninger og var godt positioneret, da væksten i e-handlen tog fart sidste år. Vores tjenester er relevante for folks hverdag. Vi tror på fortsat vækst i e-handlen og foretager nye investeringer for at øge kapaciteten og sikre, at vores kunder får hurtige og klimavenlige leverancer i hele Norden, siger Tone Wille.

Koncernen havde i 2020 en justeret driftsmargin på 5,9 procent. I 2019 lå den på 3,3 procent. Logistiksegmentet, som omfatter e-handlen, havde en betydelig resultatfremgang på 805 mio. NOK – fra 462 mio. NOK i 2019 til 1.268 mio. NOK i 2020. Resultatet påvirkes positivt af den stærke vækst i pakker fra e-handlen og hjemmeleveringer kombineret med en mere omkostningseffektiv drift. Pakker fra e-handlen steg med hele 48 procent sidste år.

Pandemien har præget koncernen i 2020. Transport og varelevering er vigtige samfundsfunktioner, og efterspørgslen efter vores tjenester steg kraftigt. Vores koncern har det seneste år demonstreret en høj innovations- og tilpasningsevne ved hurtigt at imødekomme nye kundebehov og hurtigt udvide tjenesteudbuddet med vægt på enkel, fleksibel og kontaktfri levering.

Koncernen har styrket sine markedspositioner og har et godt omdømme i Norden.

- Jeg vil gerne rose vores medarbejdere, ledere og tillidsvalgte, og takke for den ekstra indsats i 2020. Vi har opnået det bedste resultat i et år, hvor coronapandemien har hærget og skabt betydelig usikkerhed. Det er lykkedes os at håndtere smitteværn og operationelle udfordringer og samtidig levere høj kvalitet. Det har gjort, at kunderne er mere tilfredse end nogensinde før, konkluderer Tone Wille.

Coronapandemien påvirkede sygefraværet negativt i marts og april. I 2020 endte sygefraværet på 6,0 procent mod 5,9 procent året før. Antallet af personskader pr. million arbejdstimer faldt til 7,0 i 2020, hvilket er 0,8 lavere end i 2019.

Året i hovedtræk 2020 (2019)

  • Driftsindtægter: MNOK 23.996 (24.212)
  • Justeret driftsresultat: MNOK 1.423 (808)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 1.485 (162)
  • Cash flow fra driftsaktiviteter: MNOK 2.607 (2143)
  • Afkast af investeret kapital (ROIC): 14,1 (7,4) procent
  • Egenkapitalforrentning (ROE): 16,4 (0,2) procent

Hovedtræk 4. kvartal 2020 (4. kvartal 2019)

  • Driftsindtægter: MNOK 6.614 (6.490)
  • Justeret driftsresultat: MNOK 605 (279)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 533 (177)
  • Cash flow fra driftsaktiviteter: MNOK 1.028 (864) 
Del artikel