Nye priser

Prisjustering af vores tjenester fra og med 1. januar 2018

Fra og med den 1. januar 2018 justerer vi priserne for vores standardtjenester og tillægstjenester. Det gælder under forudsætning af, at intet andet er aftalt. Stigningen er baseret på den beregnede omkostnings- og markedsudvikling det kommende år. Du finder flere informationer om prisjusteringen på www.bring.dk/nyepriser 

Hvis du har spørgsmål og/eller ønsker yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller din nærmeste kontaktperson hos Bring.

De nye priser kan findes kort her.

Prislister

Prislister bud (fra og med 1. januar 2018)

Nye priser