Vi når vores miljømål – fire år før tid

Takket være de gode resultater i 2016 nåede vi vores miljømål om at reducere CO2 med 40 % i 2020, allerede fire år før tid.

Bring bil på vejen

2016 var et succesfuldt år for miljøarbejdet i Bring

I løbet af året reducerede vi vores CO2-udslip med 10 %. Med de gode resultater i 2016 nåede vi vores miljømål om at reducere CO2 med 40 % i 2020, allerede fire år før tid.

- Vores fornemme resultater skyldes flere faktorer, blandt andet en stor omstilling til HVO og andet højiblandet brændstof, både i vores egne og underleverandørernes køretøjer, hvilket har bidraget til CO2-reduktionen. Desuden har vi i 2016 erstattet en stor del af vores egen vognpark og fortsat med at arbejde fokuseret med økonomikørsel blandt vores chauffører, siger Catherine Löfquist, miljøchef for Bring.

I tråd med vores vision om at være verdens mest fremtidsorienterede post- og logistikudbyder har vi nu udformet et nyt ambitiøst miljømål: Inden 2025 skal Bring kun bruge vedvarende energi til deres køretøjer og faste ejendom.

- Målet er både motiverende og udfordrende og vil kræve, at vi fortsætter med at arbejde bredt med bil, brændstof og adfærd, siger Catherine, samtidig med at hun understreger, at løsninger på lang sigt for vedvarende energi skal kunne konkurrere med fossile brændsler.

En af udfordringerne er, at vedvarende energi ikke behandles på samme måde som de fossile brændsler. Eksempelvis stilles der krav til bæredygtigheden for vedvarende energi, der ikke i samme grad stilles til fossile brændsler.

- Det betyder, at vedvarende alternativer aldrig får en chance for at udfordre fossile brændsler for alvor. Det må ikke være sådan, at vedvarende energityper konkurrerer med hinanden i stedet for med de fossile brændsler, mener Catherine Löfquist.

Der er mange forskellige måder at tackle klimaudfordringen på. Vedvarende energi er én måde, investering i den nyeste køretøjsteknologi er en anden. På lokalt plan mener vi, at indførelsen af miljøzoner i byerne ikke bare kan føre til et bedre klima, men også kan forbedre borgernes sundhed.

- Så vil det være lige for alle, og så er det op til os som logistikaktør at finde klimasmarte løsninger, slutter Catherine Löfquist.

Mål og resultater gælder hele Posten Norge-koncernen, som Bring er en del.