Driftsinformation i forbindelse med corona-situationen, opdateret 19. marts 2020

19.03.20 12:31

Levering af post, pakker og varer som udgangspunkt foregår som normalt.

- Det er krævende dage, men vi ser også en national mobilisering, der betyder, at leverancer til husstande og kunder stort set foregår som normalt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde høj kvalitet for post, pakker og varer, som udgør en vigtig del af den samfundskritiske infrastruktur, siger Tone Wille, som er koncernchef for Posten Norge og Bring.

Læs mere om hvordan vi leverer på bring.dk/coronainformation

Internationale forhold

International udveksling af post, pakker og vareforsendelser påvirkes i stigende grad af restriktioner for flytrafikken, som medfører aflysninger af fly og nedsat kapacitet. Godstransport anses for at spille en samfundskritisk rolle, og inden for EU er grænserne åbne, og godstransport på veje prioriteres højt.

- Den alvorlige situation, der rammer hele samfundet, kan betyde, at vi ikke kan opfylde alle kontrakt og kundeforpligtelser fremover. Vi har derfor varslet, at dette er en force majeure-situation, så kunderne er forberedt på, at situationen hurtigt kan ændres, siger Wille.

Bring og Posten Norge har stærkt fokus på driften og arbejder løbende på at finde gode løsninger. I denne proces har vi tæt kontakt med vores internationale samarbejdspartnere, blandt andet de øvrige postselskaber i den internationale postunion.

Eksportkontrol

EU indfører eksportkontrol på personlige værnemidler. Grundet den aktuelle situation, er der pt. øget efterspørgsel på personlige værnemidler, såsom mundbeskyttelsesmasker, beskyttelsespåklædning og handsker. Derfor har EU indført restriktioner for eksport af disse varer til lande udenfor EU.

Hvilke konkrete varer der er tale om, fremgår af EU-Kommissionens forordning. Selve HS-koderne er nævnt fra side 4.

Hvis du eksporterer varer der kan falde ind under kategorien personlige værnemidler, så skal du søge om en eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen.

Flere ønsker hjemmelevering af varer

En stigning i e-handlen  i den seneste tid, har også medført at flere kunder, ønsker varerne leveret til døren.

- For at begrænse smittefaren ved levering af pakker og varer benytter vi nye digitale signeringsløsninger eller giver chaufførerne mulighed for selv at signere, siger Wille.

Vi følger de nationale sundhedsmyndigheders anbefalinger og har også iværksat vores egne koncernspecifikke rengørings- og hygiejnetiltag for f.eks. terminaler, postmodtagelse, hos chauffører og ved overdragelse af varer.

Medarbejdere i administrative funktioner har som udgangspunkt hjemmekontor. Koncernen har indtil videre ikke udsendt varsler om afskedigelser.

Corona-situationen følges nøje. Der er højt beredskab, og der er nedsat en krisestab i koncernen.